Úvod

2. nedeľa cez rok, 15.1.2017

Liturgický kalendár

Pondelok, 16. 1. 18:00  
Utorok, 17. 1. 18:00 Sv. Antona, opáta
Streda, 18. 1. 7:00  
Štvrtok, 19. 1. 18:00  + adorácia a spovedanie
Piatok, 20. 1. 18:00  
Sobota, 21. 1. 18:30 Sv. Agnesy, panny a mučenice
Nedeľa, 22. 1. 8:00, 10:00
18:30
 

Z oznamov

Kurz výchovy detí do 11 rokov začína 29. 1. 2016 o 17:00 v pastoračnom centre.

Fašiangová zábava bude 18. februára. Pozývame vás zapojiť sa do prípravy tejto akcie. Kto by bol ochotný, nech príde do fary dnes v nedeľu po večernej sv. omši cca o 19:30.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

sobota, 21.1.2017

Svätej Agnesy, panny a mučenice
(spomienka)

Hebr 9, 2-3. 11-14

Ž 47, 2-3. 6-7. 8-9

Refrén: Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. alebo Aleluja.

Mk 3, 20-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...