Úvod

13. nedeľa cez rok, 1.7.2018

Liturgický kalendár

Nedeľa, 1. 7. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 2. 7. 18:00  
Utorok, 3. 7. 18:00  
Streda, 4. 7. 7:00 Spovedanie chorých
Štvrtok, 5. 7.
Omše ako v nedeľu!!!
8:00
10:00
18:30
Sv. Cyrila a Metoda, slovenských vierozvestov
+ adorácia a spovedanie do 20:30
Piatok, 6. 7. 18:00 Prvý piatok v mesiaci
Sobota, 7. 7. 14:00
18:30
sobáš
Nedeľa, 8. 7. 8:00, 10:00, 18:30 14. nedeľa cez rok

Z oznamov

Vo štvrtok slávime sviatok svätých Cyrila a Metoda, našich slovenských vierozvestov. Sv. omše ako v nedeľu.  Po večernej sv. omši adorácia, spovedanie do 20:30.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

pondelok, 16.7.2018

Pondelok 15. týždňa v Cezročnom období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
(ľubovoľná spomienka)

Na omšu z férie

Iz 1, 10ab. 11-17

Ž 50, 8-9. 16b-17. 21+23

Refrén: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Mt 10, 34 – 11, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

V omši o Panne Márii

Zach 2, 14-17

(Ž) Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

Refrén: Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca.

Mt 12, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení su tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...