Úvod

30. nedeľa cez rok, 29.10.2017

Liturgický kalendár

Nedeľa, 28. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 29. 10. 18:00 18:30 katechéza Neokatechunenátu
Utorok, 30. 10. 18:00  
Streda, 1. 11. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Pobožnosť na novom cintoríne.
Štvrtok, 2. 11.
„Dušičky“
17:00
18:30
 19:00 Adorácia + spovedanie do 20:30
Piatok, 3. 11. 18:00 Mládežnícky piatok
Sobota, 4. 11. 18:30  
Nedeľa, 29. 10. 8:00, 10:00, 18:30  

Z oznamov

Spovedanie chorých v piatok od 8:30. Spovedanie 30 min. pred každou omšou.

V stredu bude slávnosť Všetkých svätých a vo štvrtok Všetkých verných zosnulých - Dušičiek. Máme možnosť získať odpustky pre duše v očisci. Viac informácii vo výveske a na liste.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

nedeľa, 19.11.2017

33. nedeľa v Cezročnom období

Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

Refrén: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

1 Sol 5, 1-6

Mt 25, 14-30

alebo kratšie

Mt 25, 14-15. 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...