Úvod

19. nedeľa v cez rok (7. augusta 2022)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 7.8. 8:00, 9:30, 18:30 15:00 Korunka + Ruženec
Pondelok, 8.8. 12:00
15:00
18:00
Pohrebná p. Eva Holdošová
Pohrebná p. Ladislav Belanec
Sv. Dominika, kňaza
Utorok, 9.8. 18:00 Sv. Terézie Benedikty od Kríža, mučenice
Streda, 10.8. 7:00 Sv. Vavrinca, diakona
Štvrtok, 11.8. 18:00 + adorácia Sv. Kláry, panny
Piatok, 12.8. 18:00  
Sobota, 13.8. 18:30  
Nedeľa, 14.8. 8:00, 9:30, 18:30  

Z oznamov

V piatok 12. 8. pozývame na púť do Západných Tatier (Roháče). Pripomenieme si 2. výročie smrti saleziána dona Štefana Turanského, v podstate zakladateľa našej farnosti. Zapisujte sa do zoznamu na stolíku. Cestujeme vlastnými autami podľa dohody, čas odchodu: 7:00 z farského dvora. Prejdeme si poslednú túru dona Štefana a odlúžime sv. omšu na mieste jeho odchodu do večnosti.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

sobota, 13.8.2022

Sobota 19. týždňa v Cezročnom období [Zelená]
alebo Svätých Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov [Červená]
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu [Biela] (ľubovoľná spomienka)

Ez 18, 1-10. 13b. 30-32

Ž 51, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Mt 19, 13-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...