Úvod

4. nedeľa v cezročnom období (29. januára 2023)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 29.1. 8:00, 9:30, 11,00, 18:30  
Pondelok, 30.1. 18:00 Velebím 90
Utorok, 31.1. 18:00  
Streda, 1.2. 7:00  
Štvrtok, 2.2. 18:00   Obetovanie Pána + Adorácia 18:50 – 19:20
Piatok, 3.2. 18:00 Prvý piatok
Sv. Blažeja, požehnanie hrdla
 Birmovanci 18:45
Sobota, 4.2. 7:00   Fatimská sobota
18:30
Exodus 90 + Velebím 90
Nedeľa, 5.2. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 15:00 Ružencové spoločenstvá

Z oznamov

V utorok bude príprava na PSP o 18:10 v pc. žiaci z 3. B a deti z iných škol.

Vo štvrtok bude sviatok Obetovania Pána – na sv. omšu si prineste svoju hromničnú sviecu, ktorú vám požehnáme. Doma si sviecu nechajte svietiť a možno i úplne vyhorieť ako symbol túžby obetovať sa v rodine jeden pre druhého.

V týždni je prvý piatok v mesiaci. Pozývame Vás prijať v piatok Telo Kristovo. Pripraviť sa na to môžete svätou spoveďou 30 min. pred každou sv. omšou. V piatok spovedáme už od 17:00.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

streda, 1.2.2023

Streda 4. týždňa v Cezročnom období Zelená

Hebr 12, 4-7. 11-15

Ž 103, 1-2. 13-14. 17-18a

R.: Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja.

Mk 6, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...