Úvod

27. nedeľa cez rok, 2.10.2016

Liturgický kalendár

PO 3.10. 18:00 Pondelok 27. týždňa
UT 4.10. 18:00 Sv. Františka Assiského
ST 5.10. 07:00 Sv. Faustíny Kowalskej
ŠT 6.10. 18:00 Sv. Bruna
PI 7.10. 18:00 Ružencovej Panny Márie
SO 8.10. 18:30 Sobota v 27. týždňa
NE 9.10. 08:00
10:00
18:30
 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Z oznamov

Spovedať pred prvým piatkom budeme vo štvrtok od 17:00 až do 20:30, v piatok od 16:00. Inak 30 min. pred sv. omšou. Spovedanie chorých v stredu od 8:00. Stretnutie miništrantov bude prvý piatok po omši.

Počas nasledujúcich týždňov bude vykonávať spoločenstvo neokatechumenátu z farnosti Žilina-mesto evanjelizáciu po bytoch. Je to špeciálna forma ohlasovania evanjelia, nič nekatolícke. Ak Vám zazvonia pri dverách, môžete ich prijať s kresťanskou otvorenosťou.

Zápis na birmovku študentov 1. ročníka SŠ bude v piatok 14. októbra o 18:30. Na birmovku sa môžu prihlásiť i starší záujemcovia.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

piatok, 28.10.2016

Svätých Šimona a Júdu, apoštolov
(sviatok)

Tieto čítania sa berú aj na votívnu omšu o apoštoloch alebo o jednom apoštolovi.
Kde je titul kostola, prvé čítanie je

Ez 34, 11-16

inak

Ef 2, 19-22

Ž 19, 2-3. 4-5

Refrén: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

Lk 6, 12-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Podmienky pre získanie úplných odpustkov pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...