Úvod

3. nedeľa cez rok, 21.1.2018

Liturgický kalendár

Nedeľa, 21. 1.

8:00, 10:00, 18:30

 

Pondelok, 22. 1.

18:00

 

Utorok 23. 1.

18:00

 

Streda, 24. 1.

7:00!

Sv. Františka Saleského

Štvrtok, 25. 1.

18:00 + adorácia

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

Piatok, 26. 1.

18:00

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

Sobota 27. 1.

18:30

 

Nedeľa, 28. 1.

8:00, 10:00, 18:30

 

Z oznamov

Birmovka bude v sobotu 19. mája o 10:00. Prvé sväté prijímanie bude v nedeľu 3. júna o 10:00.

V sobotu privítame modlitby za uzdravenie a oslobodenie o 14:00. Upratovanie pastoračného centra v sobotu o 8:00. Prosím, pomôžte.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

utorok, 23.1.2018

Utorok 3. týždňa v Cezročnom období

2 Sam 6, 12b-15. 17-19

Ž 24, 7. 8. 9. 10

Refrén: Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.

Mk 3, 31-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

utorok, 23.1.2018

BRATISLAVA (len v katedrále): Svätého Jána Almužníka, biskupa
(spomienka)

Čítania z férie.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...