Úvod

18. nedeľa cez rok, 31.7.2016

Liturgický kalendár

PO 1.8. 18:00

Sv. Alfonza, biskupa a učiteľa cirkvi; spomienka

UT 2.8. 18:00

Utorok 18. týždňa v Cezročnom období

ST 3.8. 7:00

Streda 18. týždňa v Cezročnom období

ŠT 4.8. 18:00

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza; spomienka

PI 5.8. 18:00

Piatok 18. týždňa v Cezročnom období, zároveň 1. piatok v mesiaci august

SO 6.8. 14:00
18:30

Premenenie Pána; sviatok

NE 7.8. 08:00
10:00

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Z oznamov

Spovedať pred prvým piatkom budeme vo štvrtok od 17:00. Ponúkame možnosť pracujúcim a rodičom s malými deťmi vyspovedať sa i po sv. omši až do 20:00. V piatok budeme spovedať od 16:00. Spovedať chorých budeme v stredu od 8:00.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

sobota, 27.8.2016

Svätej Moniky
(spomienka)

1 Kor 1, 26-31

Ž 33, 12-13. 18-19. 20-21

Refrén: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Mt 25, 14-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Podmienky pre získanie úplných odpustkov pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...