Úvod

Najsvätejšej Trojice, 11.6.2017

Liturgický kalendár

Nedeľa, 11.6. 8:00, 10:00, 18:30  
Pondelok, 12.6. 18:00  
Utorok, 13.6. 18:00 Sv. Antona Paduánskeho
Streda, 14.6. 18:00 S platnosťou za prik. sviatok
Štvrtok, 15.6. 18:00 + procesia Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Piatok, 16.6. 18:00 Adorácia za nových diakonov a kňazov
Sobota, 17.6. 10:00
18:30
Kňazská a diakonská vysviacka na Vlčincoch
Nedeľa, 18.6. 8:00, 10:00, 18:30

Z oznamov

Vo štvrtok bude prikázaný sviatok Božieho Tela a Krvi Kristovej. Tento sviatok je spojený s tzv. „Oltárikmi“. Sv. omša bude len jedna o 18:00 a po nej naša spoločná procesia ku kaplke a späť. Vyjadríme týmto našu jednotu okolo eucharistického Krista. Deti si môžu pripraviť lupienky z kvetov a rozsýpať ich podľa tradície pred Sviatosťou oltárnou.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

nedeľa, 25.6.2017

12. nedeľa v Cezročnom období

Jer 20, 10-13

Ž 69, 8-10. 14+17. 33-35

Refrén: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Rim 5, 12-15

Mt 10, 26-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...