Úvod

2. adventná nedeľa, 8.12.2019

Liturgický kalendár

Nedeľa, 8. 12. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 9. 12. 17:00, 18:30 Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Utorok, 10. 12. 18:00  
Streda, 11. 12. 18:00  
Štvrtok, 12. 12. 18:00 + adorácia  
Piatok, 13. 12. 18:00 Omša za mládež a s mládežou
Sobota, 14. 12. 18:30  
Nedeľa, 15. 12. 8:00, 10:00, 18:30  

Z oznamov

Omše pre mládež bývajú vždy v piatok o 18:00 a po omši v pastoračnom centre stretko + večera + rozhovory. Pripojte sa k nám.

Pozývame deti podeliť sa so svojimi mikulášskými darčekmi pre chudobné deti. Denne môžete prinášať svoje dary a klásť ich pod oltár.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

pondelok, 9.12.2019

Nepoškvrnené počatie Panny Márie
(slávnosť presunutá z nedele)

Gn 3, 9-15. 20

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.

Ef 1, 3-6. 11-12

Lk 1, 26-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...