Úvod

1. pôstna nedeľa, 21.2.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa, 21.2. 10:00 (prenos)  
Pondelok, 22.2. 18:00 (prenos)  
Utorok, 23.2. 18:00  (prenos)
eucharistiu sprevádza spevokol Lúčik
Krížová cesta s eucharistickým požehnaním 20:20 – 21:00 (pre.)
Streda, 24.2. 7:00 (prenos)  
Štvrtok, 25.2. 18:00 (prenos) Adorácia 18:30 – 20:30 (prenos)
Piatok, 26.2. 18:00 - (prenos) –
eucharistiu sprevádza mládežnícky spevokol
Krížová cesta s eucharistickým požehnaním 20:20 – 21:00 (pre.)
Sobota, 27.2. 18:30 - (prenos)  
Nedeľa, 28.2. 10:00 (prenos)  

Z oznamov

Sväté omše a adorácie prenášame on-line cez youtube: youtube.com/KostolHajik

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní snehu spred kostola.

Počas celého týždňa je zbierka pre potreby Katolíckej charity. Milodary môžete vložiť do označenej pokladničky pri vstupe do kostola. V mene charity Pán Boh odplať!

Sväté omše, adorácie, kríž. cesty prenášame cez youtube: Kostol Hájik.

Krížové cesty počas pôstu budú bývať v utorok a v piatok 20:20.

Kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 8:00 do 18:00.

Vo štvrtok do 17:30 nám pošlite vaše úmysly modlitieb príhovoru cez sms, email alebo napíšte úmysel na lístok  a vložte do schránky v kostole.

Ak nás kňazov náhodne stretnete v kostole môžeme vás vyspovedať a dať vám sv. prijímanie ako pomoc v núdzi.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

štvrtok, 25.2.2021

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh

Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8

R.: Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať.

Mt 7, 7-12

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.Bože, stvor vo mne srdce čisté; navráť mi radosť z tvojej spásy.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...