Úvod

18. nedeľa cez rok, 5.8.2018

Liturgický kalendár

Nedeľa, 5. 8.

8:00, 10:00, 18:30

15:00 Korunka + ruženec

Pondelok, 6. 8.

18:00

Premenenie Pána, sviatok

Utorok, 7. 8.

18:00

 

Streda, 8. 8.

7:00

Sv. Dominika

Štvrtok, 9. 8.

18:00

Sv. Terézie Benedikty z Kríža
(Edity Steinovej), mučenice

Piatok, 10. 8.

18:00

Sv. Vavrinca, mučeníka

Sobota, 11. 8.

18:30

Sv. Kláry

Nedeľa, 12. 8.

8:00, 10:00, 18:30

19. nedeľa cez rok

Z oznamov

Púť do Košíc: Na Slovensku budeme mať novú blahoslavenú. Bude ňou Anna Kolesárová  z Vysokej nad Uhom. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 1. septembra 2018 v Košiciach. Pozývame Vás zúčastniť sa na tejto udalosti. Pocestujeme špeciálnym vlakom zo Žiliny. Prihlasujte sa do zoznamu na stolíku.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

streda, 15.8.2018

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie
(slávnosť)

Vigília

1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

Ž 132, 6-7. 9-10. 13-14

Refrén: Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa.

1 Kor 15, 54-57

Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení su tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávaju ho.

V deň slávnosti

Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c

Ž 45, 10. 11-12. 15-16

Refrén: Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.

1 Kor 15, 20-27a

Lk 1, 39-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Mária bola vzatá do neba; plesajú zástupy anjelov.

streda, 15.8.2018

PRIKÁZANÝ SVIATOK – ROŽŇAVA: Nanebovzatie Panny Márie – titul katedrály
(slávnosť)

– Čítania zo slávnosti.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...