Úvod

4. veľkonočná nedeľa, 22.4.2018

Liturgický kalendár

Nedeľa, 22. 4.

8:00, 10:00, 18:30

15:00  Korunka + ruženec

Pondelok, 23. 4.

18:00

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

Utorok, 24. 4.

18:00

Sv. Juraja, mučeníka

Streda, 25. 4.

7:00

Sv. Marka, evanjelistu

Štvrtok, 26. 4.

18:00

 Adorácia do 20:30

Piatok, 27. 4.

18:00

 

Sobota, 28. 4.

14:00
18:30

Modlitby za uzdravenie
a oslobodenie

Nedeľa, 29. 4.

8:00, 10:00, 18:30

Z oznamov

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

utorok, 24.4.2018

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Juraja, mučeníka
alebo Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

Sk 11, 19-26

Ž 87, 1-3. 4-5. 6-7

Refrén: Chváľte Pána, všetky národy. alebo Aleluja.

Jn 10, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...