Úvod

16. nedeľa cez rok, 21.7.2019

Liturgický kalendár

Nedeľa, 21. 7. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 22. 7. 18:00 Sv. Márie Magdalény
Utorok, 23. 7. 18:00 Sv. Brigity
Streda, 24. 7. 7:00 Sv. Sarbela Makhlufa
Štvrtok, 25. 7. 18:00 Sv. Jakuba, apoštola
+ adorácia a spovedanie do 20:30
Piatok, 26. 7. 18:00 sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie
Sobota, 27. 7. 12:30
18:30

Modlitby za uzdravenie
a oslobodenie

Nedeľa, 28. 7. 8:00, 10:00, 18:30 17. nedeľa cez rok

Z oznamov

V sobotu privítame v našom kostole modlitby za uzdravenie a oslobodenie. Začiatok o 12:30.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

utorok, 23.7.2019

Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
(sviatok)

Gal 2, 19-20

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Velebiť budem Pána v každom čase.

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte v mojej láske, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...