Úvod

28. nedeľa cez rok, 13.10.2019

Liturgický kalendár

Nedeľa, 13. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 14. 10. 18:00  
Utorok, 15. 10. 18:00 Sv. Terézie z Avily
Streda, 16. 10. 7:00  
Štvrtok, 17. 10. 18:00  
Piatok, 18. 10. 18:00 Sv. Lukáša
Sobota, 19. 10. 18:30  
Nedeľa, 20. 10. 8:00, 10:00, 18:30  

Z oznamov

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia s modlitbou príhovoru, po nej spovedanie min. do 20:30. Začíname poskytovať aj službu kresťanských koučov: rozhovory prijatia.

Prvé stretnutie záujemcov o birmovku bude v piatok 25. októbra v kostole a následne v pastoračnom centre (učasť: rodič + birmovanec, birmovankyňa).

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

utorok, 22.10.2019

Utorok 29. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Jána Pavla II., pápeža
(ľubovoľná spomienka)

Rim 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Lk 12, 35-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...