Úvod

17. nedeľa cez rok, 26.7.2020

Liturgický kalendár

Nedeľa, 26. 7.

8:00, 9:30, 18:30

sv. omša o 18:30: youtube.com/KostolHajik

Pondelok, 27. 7.

18:00

 

Utorok, 28. 7.

18:00

 

Streda, 29. 7.

7:00

 

Štvrtok, 30. 7.

18:00 + adorácia

Spoveď do 20:30

Piatok, 31. 7.

18:00

 

Sobota, 1. 8.

18:30

 

Nedeľa, 2. 8.

8:00, 10:00, 18:30

sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik

Z oznamov

Vo štvrtok bude adorácia. Od 17:30 do 19:00 sa spovedá a záujemcom o dlhšiu spoveď alebo rozhovor doporučujeme prísť až od 19:00. Ďakujeme.

Mládežnícke piatky. V piatok bude mládežnícka sv. omša o 18:00. Po nej stretko, občerstvenie, modlitba, atď.

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu, osloboď nás od choroby a strachu, uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

utorok, 4.8.2020

Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza
(spomienka)

Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22

Ž 102, 16-18. 19-21. 29+22-23

R.: Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve.

Mt 15, 1-2. 10-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...