Úvod

24. nedeľa cez rok, 11.9.2016

Liturgický kalendár

PO 12.09. 18:00 Najsvätejšieho mena Panny Márie
UT 13.09. 18:00 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
ST 14.09. 07:00 Povýšenie svätého kríža
ŠT 15.09. 08:00
10:00
18:30!
Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska
PI 16.09. 18:00 Sv. Kornélia Cypriána, mučeníkov
SO 17.09. 14:00
18:30
Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
NE 18.09. 08:00
10:00
18:30!
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Z oznamov

Prvé sväté prijímanie žiakov tretieho ročníka bude v našej farnosti 21. alebo 28. mája 2017. Rodičia detí, ktoré chodia do školy na Hájik budú dostatočne informovaní o príprave cestou školy. Ostatní rodičia tretiakov, nahláste svoje kontaktné údaje v sakristii.

Birmovku plánujeme na jún 2017. Stretnutie záujemcov o birmovku z radov študentov 1. ročníka SŠ bude 23. 9. o 18:00 v kostole na sv. omši a po nej. Prosíme veriacich prihlásiť sa v sakristii do služby animátora birmovancov.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

štvrtok, 29.9.2016

Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
(sviatok)

Dan 7, 9-10. 13-14

alebo

Zjv 12, 7-12a

Ž 138, 1-2a. 2b-3. 4-5

Refrén: Pred tvárou anjelov budem hrať a spievať tebe, Pane.

Jn 1, 47-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Podmienky pre získanie úplných odpustkov pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...