Úvod

Zoslanie Ducha Svätého, 9.6.2019

Liturgický kalendár

Nedeľa,
9. 6.
8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok,
10. 6.
18:00 Svätodušný pondelok
Utorok,
11. 6.
18:00 Sv. Barnabáša
Streda,
12. 6.
7:00  
Štvrtok,
13. 6.
18:00 Nášho Pána Ježiša Krista najvyšššieho
a večného kňaza
Piatok,
14. 6.
18:00 Príprava na birmovku
Sobota,
15. 6.
18:30  
Nedeľa,
16. 6.
8:00, 10:00, 18:30 Najsvätejšej Trojice

Z oznamov

Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 19:20 venovaná modlitbám za nových diakonom a kňazov. Adorácia bude mať podobný formát ako štvrtková poklona. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok od 18:00 do 19:30 veľké stretnutie rodičov a birmovných rodičov birmovancov v rámci prípravy na birmovku.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

štvrtok, 20.6.2019

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
(slávnosť)

Gn 14, 18-20

Ž 110, 1. 2. 3. 4

R.: Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

1 Kor 11, 23-26

Sekvencia

– nie je prikázaná – možno spievať celú, alebo od slov *Hľa chlieb z neba…

Lk 9, 11b-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...