Úvod

24. nedeľa cez rok, 15.9.2019

Liturgický kalendár

Nedeľa, 15. 9. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 16. 9. 18:00 Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov
Utorok, 17. 9. 18:00  
Streda, 18. 9. 7:00  
Štvrtok, 19. 9. 18:00 Adorácia
Piatok, 20. 9. 18:00  
Sobota, 21. 9. 18:30 Sv. Matúša, apoštola
Nedeľa, 22. 9. 8:00, 10:00, 18:30  

Z oznamov

Na Národný pochod za život v nedeľu 22. septembra cestujeme autobusom. Odjazd 6:30, príjazd 20:00. Cestovné 12 €.  Zapisujte sa do zoznamu.

Sv. omša pre mládež býva v piatok o 18:00. Hľadáme mladých ochotných hrať a spievať v kapele. Príďte v piatok na omšu.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

piatok, 20.9.2019

Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)

1 Tim 6, 2c-12

Ž 49, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Lk 8, 1-3

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...