Úvod

Premenenie Pána, 6.8.2017

Liturgický kalendár

Nedeľa, 6. 8. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 7. 8. 18:00  
Utorok, 8. 8. 18:00 Sv. Dominika, kňaza
Streda, 9. 8. 7:00 Sv. Terézie Benedikty z Kríža, mučeníčky
Štvrtok, 10. 8. 18:00 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Piatok, 11. 8. 18:00 Sv. Kláry, panny
Sobota, 12. 8. 18:30  
Nedeľa, 13. 8. 8:00, 10:00, 18:30  19. nedeľa cez rok

Z oznamov

Priaznivcov prírody a spoločenstva pozývame na splav Malého Dunaja - 29. 8. 2017 (utorok – deň voľna – štátny sviatok). Plavia sa dvojčlenné a trojčlenné posádky na lodiach typu kanoe. Tretí človek môže byť dieťa. Neplavci majú plávacie vesty. Plavíme sa v prípade dobrého počasia. Prihlasujte sa v sakristii alebo na čísle 0905 744 199.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

streda, 23.8.2017

Streda 20. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Ruženy Limskej, panny
(ľubovoľná spomienka)

Sdc 9, 6-15

Ž 21, 2-3. 4-5. 6-7

Refrén: Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje.

Mt 20, 1-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...