Úvod

14. nedeľa cez rok (4. júla 2021)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 4.7.

8:00, 10:00 (online), 18:30

 

Pondelok, 5.7.

8:00, 10:00, 18:30 „detská“

Sv. Cyrila a Metoda

Utorok, 6.7.

18:00

 

Streda, 7.7.

7:00

 

Štvrtok, 8.7.

18:00 + adorácia

Spovedanie do 20:30

Piatok, 9.7.

18:00 mládežnícka

 

Sobota, 10.7.

18:30

 

Nedeľa, 11.7.

8:00, 10:00 (online), 18:30

 

Z oznamov

Youtube: youtube.com/KostolHajik

V pondelok slávime sviatok svätých Cyrila a Metoda, našich slovenských vierozvestov. Keďže je i štátny sviatok, tak sv. omše sú ako v nedeľu.

Naši biskupi zrušili výnimku účasti na nedeľnej eucharistie. Od 1. 7. sme už zaviazaní zúčastniť sa na celej sv. omši. Výnimku majú tí, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

nedeľa, 25.7.2021

17. nedeľa v Cezročnom období

2 Kr 4, 42-44

Ž 145, 10-11. 15-16. 17-18

R.: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.

Ef 4, 1-6

Jn 6, 1-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...