Úvod

13. nedeľa cez rok, 28.6.2020

Liturgický kalendár

Nedeľa, 28.6. 8:00, 9:30, 18:30 sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 29.6. 17:00, 18:30  
Utorok, 30.6. 18:00  
Streda, 1.7. 7:00  
Štvrtok, 2.7. 18:00 + adorácia Návšteva Panny Márie, spovedanie do 20:30
Piatok, 3.7. 18:00 Sv. Tomáša, apoštola
Sobota, 4.7. 18:30  
Nedeľa, 5.7. 8:00, 10:00, 18:30 Sv. Cyrila a Metoda, sl. vierozvestov
sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik

Z oznamov

V pondelok je prikázaný sviatok Sv. apoštolov Petra a Pavla. Pri sv. omšiach poďakujeme za Božiu pomoc počas školského roka. Pozývame na sv. omše najmä žiakov, študentov i učiteľky a učiteľov.

V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od 16:00 do 19:00. Začnime prázdniny svätou spoveďou a prijatím Ježiša v eucharistii.

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu, osloboď nás od choroby a strachu, uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

nedeľa, 5.7.2020

Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
(slávnosť)

Sir 44, 1. 4-7. 11-15

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Ef 4, 1-7. 11-13

Mt 28, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja. To sú naši otcovia a praví pastieri, ktorí nás sediacich v temnotách priviedli k svetlu života.

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...