Úvod

5. pôstna nedeľa, 18.3.2018

Liturgický kalendár

Nedeľa, 18. 3. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Krížová cesta + Korunka
Pondelok, 19. 3. 18:00  
Utorok, 20. 3. 18:00  
Streda, 21. 3. 7:00  
Štvrtok, 22. 3. 18:00 18:40 – adorácia, spovedanie Závodí
Piatok, 23. 3. 18:00 Spovedanie v katedrále
Sobota, 24. 3. 18:30 Spovedanie v Bytčici, Zástraní, Budatíne
Nedeľa, 25. 3. 8:00, 10:00, 18:30 Spovedanie na Solinkách

Z oznamov

Svätá spoveď pred Veľkou nocou bude v našom kostole v pondelok 26. 3. – 10:00 – 11:30 a 16:00 – 18:30.

Príprava na birmovku: V piatok nebude krížová cesta pred omšou.  Po sv. omši bude krátka kajúca pobožnosť a následne krížová cesta birmovancov. Pozývame rodičov birmovancov zúčastniť sa na tejto modlitbe.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

nedeľa, 25.3.2018

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

Na sprievod s palmami

Mk 11, 1-10

alebo

Jn 12, 12-16

Na omšu

Iz 50, 4-7

Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Refrén: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Flp 2, 6-11

Mk 14, 1 – 15, 47

alebo kratšie

Mk 15, 1-39

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...