Úvod

1. pôstna nedeľa, 18.1.2018

Liturgický kalendár

Nedeľa, 18. 2.

8:00, 10:00, 18:30

15:00 Krížová cesta
Pomazanie chorých

Pondelok, 19. 2.

18:00

 

Utorok, 20. 2.

18:00

 

Streda, 21. 2.

7:00

 

Štvrtok, 22. 2.

18:00 + adorácia

 

Piatok, 23. 2.

18:00

Mládežnícka omša

Sobota, 24. 2.

14:00
18:30

Modlitby za uzdravenie a oslobodenie

Nedeľa, 25. 2.

8:00, 10:00, 18:30

 

Z oznamov

Na budúcu nedeľu pokračujú o 16:30 začínajú v našej farnosti stretnutia pre manželov s názvom „Radosť z lásky“. Druhé stretnutie má názov: 2. Naša každodenná láska (Rozdiely medzi mužom a ženou, Naplňovanie potrieb). Stretnutí bude 7 a budú bývať každý druhý týždeň. Kto nebol na prvom, môže prísť na ďalšie... Na stretnutie môže prísť aj len jeden z manželov (podľa situácie). Dobrovoľníci na opatrovanie detí, zapíšte sa do zoznamu, prosím.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

streda, 21.2.2018

Streda po 1. pôstnej nedeli

Spomienka Svätého Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho sviatku.

Jon 3, 1-10

Ž 51, 3-4. 12-13. 18-19

Refrén: Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Lk 11, 29-32

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...