Úvod

6. nedeľa cez rok, 12.2.2017

Liturgický kalendár

Pondelok, 13. 2. 18:00  
Utorok, 14. 2. 18:00  
Streda, 15. 2. 7:00 18:00 - stretnutie miništrantov
Štvrtok, 16. 2. 18:00 18:40 - adorácia
Piatok, 17. 2. 18:00 18:45 - birmovanci
Sobota, 18. 2. 18:30  
Nedeľa, 19. 2. 8:00, 10:00, 18:30  

Z oznamov

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

Fašiangovú zábavu musíme odvolať z dôvodu poruchy na kanalizácii v kaplnke. Ale pozývame Vás na fašiangové agapé budúcu nedeľu po sv. omši o 10:00 v pastoračnom centre.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

nedeľa, 19.2.2017

7. nedeľa v Cezročnom období

Lv 19, 1-2. 17-18

Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13

Refrén: Milostivý a milosrdný je Pán.

1 Kor 3, 16-23

Mt 5, 38-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...