Úvod

4. pôstna nedeľa (19. marca 2023)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 19.3. 8:00, 9:30, 11,00, 18:30 Krížová cesta 15:00
Pondelok, 20.3. 18:00 - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie Velebím 90
Utorok, 21.3. 18:00 Pôstné katechézy - 5.
Streda, 22.3. 7:00  
Štvrtok, 23.3. 18:00 + Adorácia 18:50 – 19:20
Piatok, 24.3. 18:00 Krížová cesta  17:20
Sobota, 25.3. 7:00 - Exodus 90,              13:00 - 18:00
18:30
Modlitby za uzdr. a oslob.
Nedeľa, 26.3. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  

Z oznamov

V utorok o 19:30 je stretnutie animátorov birmovacov.

Posledná katechéza “Spolu kráčať pôstným obdobím” bude v utorok o 18:00 počas sv. omše a krátko po nej. Stretnutia vedie Jozef Možiešik.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

streda, 22.3.2023

Streda po 4. pôstnej nedeli Fialová

Iz 49, 8-15

Ž 145, 8-9. 13c-14. 17-18

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Jn 5, 17-30

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa neumrie naveky.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...