Úvod

5. pôstna nedeľa, 7.4.2019

Liturgický kalendár

Nedeľa, 7. 4. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Krížová cesta žien a matiek
Pondelok, 8. 4. 18:00  
Utorok, 9. 4. 18:00  
Streda, 10.4. 7:00  
Štvrtok, 11. 4. 18:00  + adora´cia s príhovornou modlitbou
Piatok, 12. 4. okolo 18:00 + birmovanci a mládež
Sobota, 13. 4. 18:30  
Nedeľa, 14. 4. 8:00, 10:00, 18:30 Krížová cesta mládeže

Z oznamov

Vo štvrtok bude adorácia, modlitba príhovoru, spovedanie, rozhovor s kresťanským koučom do 20:30.

Birmovanci pokračujú v príprave na birmovku v piatok. 18:00 omša s mládežou, 18:45 stretnutie v pastoračnom centre.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

piatok, 19.4.2019

Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána

Iz 52, 13 – 53, 12

Ž 31, 2+6. 12-13. 15-16. 17+25

R.: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.

Hebr 4, 14-16; 5, 7-9

Jn 18, 1 – 19, 42

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...