Novinky - oznamy

2. nedeľa cez rok "A" (16.1.2011)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Anton, opát, spomienka
Piatok - sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
Nedeľa - 3. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 bude sv. omša pre mamičky s deťmi, 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka, pozývame birmovancov
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Kágerova, Mičianova
Od budúcej nedele - rod. Ružbárska, Mažgútova

Úmysly

Pondelok - za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
Utorok - 9:30 na úmysel,18:00 † Dana
Streda - zádušná sv. omša za † Annu
Štvrtok - za pokoj v rodine
Piatok - † Jozef, † Margita
Sobota - za pokoj v rodine
Nedeľa - 8:00 † Lukáš, † Jana / 9:30 na úmysel / 11:00 za farnosť

Rôzne

Zbierka na výstavbu kostola bola 1080 Euro.

V tomto týždni je možnosť si nahlásiť úmysly sv. omší na mesiac február a marec.

Na budúci týždeň 21. a 22. januára sa uskutoční duchovná obnova pre birmovancov skupiny č.1. v Čadci.

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Riaditeľstvo Cirkevnej ZŠ Romualda Zaymusa v Žiline oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. roč. pre školský rok 2011/2012 bude v dňoch:
- 21.1.2011 (piatok) od 14.00 do 18.00 hod.
- 22.1.2011 (sobota) od 8.00 do 12.00 hod.
Bližšie informácie na telefónnom čísle: 041/5623625 alebo na: www.zszayza.edu.sk.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.