Novinky - oznamy

3. nedeľa cez rok "A" (23.1.2011)

Program dnešnej nedele

18:00 modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok - Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Streda - sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Piatok - sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa 4.nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota- 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Ružbárska, Mažgútova
Od budúcej nedele - rod. Masná, Bergerova, Labátova

Úmysly

Pondelok - za zdravie a Božiu pomoc pre Imricha a Vincenciu
Utorok - za Božiu pomoc pre rodinu
Streda - na úmysel
Štvrtok - za Božie požehnanie pre Vladimíra
Piatok - za Božie požehnanie pre Radka a Denisu
Sobota - za dary Ducha Svätého pre voľbu povolania
Nedeľa - 8:00 za duše v očistci / 9:30 za zdravie pre synovca Janka / 11:00 za farnosť

Rôzne

V pondelok 24. januára v Hájovni bude stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí o 18:45.

Tento rok sa v našej farnosti budú konať dva turnusy táborov. Prvý turnus bude pre vekovú kategóriu: 7-10 rokov a druhý turnus pre: 11-14 rokov. Termín prvého tábora je 7.8. - 12.8. a druhého tábora je 14.8. - 19.8. v krásnom prostredí na chate Kamilka v okolí Oščadnice, Veľká Rača. Prihlášky k dispozícii v kaplnke. V prípade otázok kontaktujte Janku Cibulkovú na tel. čísle 0915214252.

Teologická fakulta trnavskej univerzity organizuje Deň otvorených dverí dňa 29.1. (sobota). Bližšie informácie o štúdiu na fakulte sú na výveske kaplnky.

26. januára Vás pozývame na modlitbu Taizé o 17.30 v kostole sv. Barbory v Žiline.

V stredu 26.1. 2011 o 16:30 vo Farskom centre N3 v Žiline sa uskutoční prezentácia filmového dokumentu, ktorý zobrazuje život konvertitu zo židovstva, lekára a spisovateľa MUDr. Pavla Straussa a jeho brata Juraja v priebehu minulého storočia.

Srdečne pozývame na muzikál, ktorí si pripravili ochotníci z bratislavskej farnosti v spolupráci s bratmi minoritmi – Brat Slnko a Sestra Luna. Príbeh hovorí o o živote svätca Františka z Asissi a sv. Kláry, ktorí milovali Boha a tešili sa zo všetkého, čo im dal. Druhá dejová línia otvára príbeh bezradnej Katky, ktorú zachraňuje Marek a ukazuje jej zmysel života. Predstavenie sa uskutoční 30.01.2011 o 15:00 v Dome Odborov. Vstupenky stoja 5 EUR (3 EUR deti) a dajú sa rezervovať prostredníctvom mailu: before@before.sk, alebo telefonicky: 0902 13 66 19. Vstupenky budú v predaji hodinu pred predstavením.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.