Novinky - oznamy

4. nedeľa cez rok "A" (30.1.2011)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Ján Bosco, spomienka
Streda - Obetovanie Pána, sviatok
Štvrtok - sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci február
Sobota - sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa 5. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - od 17:30 sviatosť zmierenia,18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, od 17:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša
Streda - od 16:30 sviatosť zmierenia, 17:00 a 18:30 sv. omša, pri sv. omši budeme požehnávať hromničné sviece
Štvrtok - od 16:30 sviatosť zmierenia,18:00 sv. omša, po sv. omši budem udeľovať svätoblažejské požehnanie
Piatok - od 16:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša - mládežnícka, pozývame všetkých birmovancov
Sobota - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Masná, Bergerova, Labátova
Od budúcej nedele - rod. Svitekova, Mikušova, Surovcova

Úmysly

Pondelok - za zdravie a Božiu pomoc Emilov, a za † Emilov
Utorok - 9:30 na úmysel, 18:00 † Ladislav, † rodičia
Streda - 17:00 † Ján, † Jana, † starí rodičia, 18:30 za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok - † Rozália, † Ján
Piatok - za uzdravenie vzťahov v rodine
Sobota - † Mária, † Jozefa, † Anna
Nedeľa - 8:00 † Andrej / 9:30 za ružencové bratstvo / 11:00 za farnosť

Rôzne

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a chorých na sídlisku.

Na budúcu nedeľu bude vo farskej budove N3 o 15:30 stretnutie pútnikov do Svätej zeme, ktorí sa prihlásili na púť organizovanú farnosťami Žilina-Hájik a Žilina-mesto.

Tento rok sa v našej farnosti budú konať dva turnusy táborov.
Prvý turnus bude pre vekovú kategóriu: 7-10 rokov a druhý turnus pre: 11-14 rokov. Termín prvého tábora je 7.8.-12.8. a druhého tábora je 14.8. - 19.8. v krásnom prostredí na chate Kamilka v okolí Oščadnice, Veľká Rača. Termín prihlásenia pre 2.turnus je do 31. marca. Prihlášky k dispozícii v kaplnke.
V prípade otázok kontaktujte Janku Cibulkovú na tel. čísle 0915214252.

Farnosť Žilina–mesto a Žilina–Hájik pripravujú Fašiangový ples na piatok 25.2.2011 v Hoteli Slovakia. Cena je 17,-€. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii farského kostola, v kaplnke alebo telefonicky. Vo farnosti Žilina-Hájik je termín prihlásenia na ples do 12. februára a vo farnosti Žilina-mesto do 23. februára.

Pozývame Vás na koncert hudobnej formácie ANDY a P.R.C. v sobotu 5. februára od 19:00 do 21:00 v kaviarni Kupé, vo farskej budove Žilina-mesto.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.