Novinky - oznamy

5. nedeľa cez rok "A" (6.2.2011)

Program dnešnej nedele

17:00 - adorácia, o 17:50 záverečné eucharistické požehnanie
18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Štvrtok - sv. Školastiky, panny, spomienka
Piatok - Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 6. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi,18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, pri sv. omši budem udeľovať sviatosť pomazania chorých, po sv. omši bude adorácia za telesné a duchovné uzdravenie
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka, pozývame všetkých birmovancov
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Svitekova, Mikušova, Surovcova
Od budúcej nedele - rod. Tumova, Bielečkova, Baškova

Úmysly

Pondelok - za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
Utorok - 9:30 na úmysel, 18:00 † Veronika
Streda - na úmysel
Štvrtok - za Božiu pomoc a ochranu pre Evu
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
Sobota - † Mária
Nedeľa - 8:00 za zdravie a Božiu pomoc v chorobe / 9:30 † Pavol, † Miroslav / 11:00 za farnosť

Rôzne

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Dnes bude vo farskej budove N3 o 15:30 stretnutie pútnikov do Svätej zeme, ktorí sa prihlásili na púť organizovanú farnosťami Žilina-Hájik a Žilina-mesto.

V piatok bude prednáška v kaplnke po sv.omši biblického teológa Jozefa Šošku: Svetové náboženstvá a sekty.

Vo štvrtok 10. februára bude rekolekcia kňazov žilinského dekanátu v Bytčici. Rekolekcia začne sv. omšou o 9:30.

Je možnosť prihlásiť sa na púť do Ríma, ktorá bude od 29.4 do 2.5. pri príležitosti blahorečenia pápeža Jána Pavla II. Bližšie informácie sú na výveske. Prihlásiť sa možno do 28. februára v kaplnke. Cena je 100 Euro.

Farnosť Žilina–mesto a Žilina–Hajik pripravujú Fašiangový ples na piatok 25. 2. 2011 v Hoteli Slovakia. Cena je 17,-€. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii farského kostola, v kaplnke alebo telefonicky. Vo farnosti Žilina-Hájik je termín prihlásenia na ples do 12. februára a vo farnosti Žilina-mesto do 23. februára. Kto má záujem prispieť nejakou cenou do tomboly, môžu ju doniesť do sakristie katedrály, alebo kaplnky Žilina-Hájik do 24. februára.

Farnosť Žilina–mesto a Kafé Kupé v spolupráci s Inštitútom Communio a ICM v Žiline pozývajú na sériu stretnutí s osobnosťami Ecce homo. Prvým hosťom bude kňaz Marián Kuffa zo Žakoviec. Stretnutie sa uskutoční v utorok 8. februára 2011 o 16.00 v priestoroch farského pastoračného centra N3. Moderuje Michaela Závodná.

Je tu ponuka pre tých, ktorí chcú čítať pri liturgii a lepšie chápať Božie slovo. Kurz lektorov pre Žilinský a Varínsky dekanát sa uskutoční v sobotu 19. februára 2011 v priestoroch sály Fidélio (u Kapucínov na Mariánskom námestí) na Jezuitskej ulici v Žiline. Vstup do priestorov nie je z Mariánskeho námestia ale zozadu, z Jezuitskej ulice.
Vek účastníkov je stanovený od 16 rokov vyššie. Počet treba záväzne nahlásiť do 17. februára 2011 na emailovú adresu pavolzvara@gmail.com, alebo svit@kbd.sk, alebo na tel. čísle 0915 909 914 (stačí aj formou SMS).

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.