Novinky - oznamy

6. nedeľa cez rok "A" (13.2.2011)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Cyrila a Metoda, sviatok, patróni žilinskej diecézy
Nedeľa - budúca nedeľa bude 7. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - výnimočne o 11:00
Utorok - 18:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Tumova, Bielečkova, Baškova
Od budúcej nedele - rod. Horáčkova, Grečnárova

Úmysly

Pondelok - na úmysel
Utorok - † Štefan, † Anna
Štvrtok - na úmysel
Piatok - † Emília, † Oto
Sobota - za obrátenie manželky
Nedeľa - 8:00 za uzdravenie vzťahov v rodine / 9:30 za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu a rodinu / 11:00 za farnosť

Rôzne

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

V pondelok bude slávnostná sv. omša v katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline o 18:30 pri príležitosti 3. výročia vzniku diecézy.

Odchod pútnikov do Izraela bude v pondelok 14.2.:

  • 13:00 - Konečná trojlebusu
  • 13:15 - autobusové nástupište č.1 Žilina-mesto

Je možnosť prihlásiť sa na púť do Ríma, ktorá bude od 29.4 do 2.5. pri príležitosti blahorečenia pápeža Jána Pavla II. Bližšie informácie sú na výveske. Prihlásiť sa možno do 28. februára v kaplnke. Cena je 100 Euro.

Tento rok sa v našej farnosti budú konať dva turnusy táborov.
Prvý turnus bude pre vekovú kategóriu: 7-10 rokov a druhý turnus pre: 11-14 rokov.
Termín prvého tábora je 7.8.-12.8. a druhého tábora je 14.8. - 19.8. - v krásnom prostredí na chate Kamilka v okolí Oščadnice, Veľká Rača.
Prihlášky sú k dispozícii vzadu v kaplnke. V prípade otázok kontaktujte Janku Cibulkovú na tel. čísle 0915214252

V auguste sa v Madride uskutočnia Svetové dni mládeže. Bližšie informácie sú na webovej stránke žilinskej diecézy.

Je tu ponuka pre tých, ktorí chcú čítať pri liturgii a lepšie chápať Božie slovo. Kurz lektorov pre Žilinský a Varínsky dekanát sa uskutoční v sobotu 19. februára 2011 v priestoroch sály Fidélio (u Kapucínov na Mariánskom námestí) na Jezuitskej ulici v Žiline. Vstup do priestorov nie je z Mariánskeho námestia ale zozadu, z Jezuitskej ulice.
Vek účastníkov je stanovený od 16 rokov vyššie. Počet treba záväzne nahlásiť do 17. februára 2011 na emailovú adresu pavolzvara@gmail.com, alebo svit@kbd.sk, alebo na tel. čísle 0915 909 914 (stačí aj formou SMS).

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.