Novinky - oznamy

7. nedeľa cez rok "A" (20.2.2011)

 

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - Katedra sv. Petra, sviatok
Streda - sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 8. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiu hodín
Utorok - 18:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Horáčkova, Grečnárova
Od budúcej nedele - rod. Winklerova, Beňadikova

Úmysly

Pondelok - † Anton, † súrodenci
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok - za Božiu pomoc pre Jána
Piatok - † Pavol, † Jozef
Sobota - † Miroslav, † Ilona
Nedeľa - 8:00 † Viktor / 9:30 poďakovanie za 15 rokov manželstva / 11:00 za farnosť

Rôzne

Zbierka na výstavbu kostola bola 1010 Euro.

Farský ples začína o 19:00 hod. v piatok 25. februára v hoteli Slovakia. Možnosť zaparkovania je vo dvore cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa. Lístky na ples je možné zakúpiť do 23. februára vo farnosti Žilina-mesto v sakristii katedrály.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na diecézne centrum.

Je možnosť prihlásiť sa na púť do Ríma, ktorá bude od 29.4 do 2.5. pri príležitosti blahorečenia pápeža Jána Pavla II. Bližšie informácie sú na výveske. Prihlásiť sa možno do 28. februára v kaplnke. Cena je 100 Euro.

Tento rok sa v našej farnosti budú konať dva turnusy táborov.
Prvý turnus bude pre vekovú kategóriu: 7-10 rokov a druhý turnus pre: 11-14 rokov.
Termín prvého tábora je 7.8.-12.8. a druhého tábora je 14.8. - 19.8. - v krásnom prostredí na chate Kamilka v okolí Oščadnice, Veľká Rača.
Prihlášky sú k dispozícii vzadu v kaplnke. V prípade otázok kontaktujte Janku Cibulkovú na tel. čísle 0915214252

Dňa 26.2. v sobotu v Hájovni o 15:00 sa uskutoční karneval, na ktorý srdečne pozývame deti aj rodičov. Príďte sa zahrať, zatancovať si a zabaviť sa.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.