Novinky - oznamy

8. nedeľa cez rok "A" (27.2.2011)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Piatok - 1. piatok v mesiaci marec
Nedeľa - budúca nedeľa bude 9. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, 17:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša pre prvoprijímajúce deti
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša - mládežnícka, pozývame všetkých birmovancov
Sobota - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Winklerova, Beňadikova
Od budúcej nedele - rod. Dolinayova, Masarcova

Úmysly

Pondelok - † Štefánia
Utorok - poďakovanie za 92 rokov života
Streda - na úmysel
Štvrtok - poďakovanie za 70 rokov života
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc
Sobota - † Jozef , † Ondrej
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 † Helena, † Jozef, † Ján / 11:00 za farnosť

Rôzne

V pondelok o 18:45 bude stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí v Hájovni.

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a chorých na sídlisku.

Dnes bude zbierka na Diecézne centrum.

Na budúcu nedeľu bude stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie o 19:00 v kaplnke.

Biskupský úrad v Žiline oznamuje, že príjme do zamestnania pracovníka na pracovnú pozíciu "Správca budov a technická údržba".

Do stredy 2. marca je možnosť prihlásiť v sakristii kaplnky sa na púť do Ríma, ktorá bude od 29.4 do 1.5 z príležitosti blahorečenia pápeža Jána Pavla II.

6. marca o 15:00 bude divadelné predstavenie Farár z (M)Arsu v Dome odborov. Bližšie informácie sú na výveske.

Teologická fakulta Univerzity Komenského ponúka možnosť štúdia. Bližšie informácie sú na výveske.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Ďakujem mladým za prípravu karnevalu pre deti, a aj tým, ktorí pomohli pri organizácii plesu.