Novinky - oznamy

9. nedeľa cez rok "A" (6.3.2011)

Program dnešnej nedele

17:00 - adorácia, o 17:50 bude záverečné eucharistické požehnanie
18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc, spomienka
Streda - Popolcová streda - začiatok Pôstneho obdobia
Nedeľa - budúca nedeľa bude 1. pôstna nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša pre prvoprijímajúce deti
Streda - 17:00 a 18:30 sv. omša, pri sv. omšiach bude požehnanie popola a značenie popolom. V tento deň je deň prísneho pôstu, zdržujeme sa mäsitého pokrmu
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 17:00 modlitba posv. ruženca, 17:30 krížová cesta, 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Dolinayova, Masarcova
Od budúcej nedele - rod. Mintálova, Valeriánova

Úmysly

Pondelok - † Repková, † Náčinová
Utorok - za pokoj
Streda - 17:00 - na úmysel / 18:30 - na úmysel
Štvrtok - † Oľga
Piatok - † Július
Sobota - † Viktor, † Anna
Nedeľa - 8:00 † Jozef, † Ján / 9:30 - na úmysel / 11:00 za farnosť

Rôzne

Dnes bude stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie o 19:00 v kaplnke.

V našej farnosti bude bývať pobožnosť krížovej cesty nasledovne:

  • v piatok o 17:30
  • v nedeľu o 14:30

Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky pri modlitbe krížovej cesty.

V pondelok o 18:45 bude videoprojekcia v Hájovni.

Zbierka na diecézne centrum bola 335 Euro.

Dňa 11. a 12. marca bude duchovná obnova pre 4. a 5. skupinu birmovancov v Čadci.

Počas celého pôstneho obdobia sa naša farnosť zapojí do verejnej zbierky Tehlička pre Afriku, tento rok sa budú budovať studne na pitnú vodu.
Po každej nedeľnej sv. omši si budete môcť pred kostolom "zakúpiť" tehličku za dobrovoľný príspevok a symbolicky si ju nalepiť na studňu.

Vo štvrtok 10.3. bude rekolekcia kňazov žilinského dekanátu u Saleziánov. Rekolekcia začne sv. omšou o 9:00.

Dnes bude o 15:00 divadelné predstavenie Farár z (M)Arsu v Dome odborov. Bližšie informácie sú na výveske.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.