Novinky - oznamy

1. pôstna nedeľa "A" (13.3.2011)

Program dnešnej nedele

14:30 - krížová cesta
15:00 - ruženec Božieho milosrdenstva
15:15 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Sobota - sv. Jozef, ženích Panny Márie, slávnosť
Nedeľa - budúca nedeľa bude 2. pôstna nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi,18:00 sv. omša pre prvoprijímajúce deti
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša
Piatok - 16:45 modlitba posv. ruženca,17:30 krížová cesta, 18:00 sv. omša - mládežnícka, pozývame všetkých birmovancov
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mintálova, Valeriánova
Od budúcej nedele - rod. Šebokova, Žilinčárova

Úmysly

Pondelok - za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu
Utorok - † Martin (otec), † Martin (syn)
Streda - na úmysel
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc a ochranu pre Vladimíra
Sobota - † Jozef
Nedeľa - 8:00 † Jozef, † Jozef / 9:30 † Mária, † František / 11:00 za farnosť

Rôzne

V tomto týždni máme jarné kántrové dni - v stredu, v piatok a v sobotu. Téma kántrových dní je príprava na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym.

Počas celého pôstneho obdobia sa naša farnosť zapojí do verejnej zbierky Tehlička pre Afriku, tento rok sa budú budovať studne na pitnú vodu.
Po každej nedeľnej sv. omši si budete môcť pred kostolom "zakúpiť" tehličku za dobrovoľný príspevok a symbolicky si ju nalepiť na studňu.

Vo štvrtok 17.3. bude celebrovať sv. omšu pastorálny teológ Juraj Sedláček o 18:00, v homílii sa nám prihovorí na tému Otcovstvo a kríza otcovstva, po sv. omši bude stretnutie spoločenstva Modlitieb otcov. Pozývame mužov, otcov na toto duchovné stretnutie.

Počas pôstu sme pripravili pôstnú súťaž pre deti, informácie o nej budú dnes na detskej sv. omši o 11:00.

Autobus, ktorý sme organizovali na púť do Ríma pri príležitosti blahorečenia Jána Pavla II. je už obsadený.

Do 31. marca je možnosť prihlásiť dieťa na farský tábor v Oščadnici pre druhý turnus od 14. do 19. augusta.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Chcel by som sa poďakovať mladým pri organizácii duchovnej obnovy pre birmovancov.