Novinky - oznamy

2. pôstna nedeľa "A" (20.3.2011)

Program dnešnej nedele

14:30 - krížová cesta
15:00 - ruženec Božieho milosrdenstva
15:15 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Piatok - Zvestovanie Pána, slávnosť
Nedeľa - 3. pôstna nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša pre prvoprijímajúce deti
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:15 modlitba posv. ruženca, 17:00 sv. omša, 17:45 krížová cesta, 18:30 sv. omša
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Šebokova, Žilinčárova
Od budúcej nedele - rod. Čerňanská, Garelova, Vicova

Úmysly

Pondelok - † Otília
Utorok - poďakovanie za 61 rokov života
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Vladimír
Piatok - 17:00 na úmysel, 18:30 † Jozef, † Alžbeta
Sobota - † Jozef
Nedeľa - 8:00 † Jozef, † rodičia / 09:30 za farnosť / 11:00 poďakovanie za rodinu Marcovú

Rôzne

Počas celého pôstneho obdobia sa naša farnosť zapojí do verejnej zbierky Tehlička pre Afriku.
Po každej nedeľnej sv.omši si budete môcť pred kostolom "zakúpiť" tehličku za dobrovoľný príspevok a symbolicky si ju nalepiť na studňu. Zo zbierky sa budú stavať studne v Afrike.

Zo Slovenska bude vypravený aj Mimoriadny vlak do Ríma. Žilinská diecéza má rezervovaný jeden vozeň. Ak máte záujem, kontaktujte sekretariát Biskupského úradu v Žiline na Mariánskom námestí 23.

Do konca marca prijíma RKCMBF UK Bratislava prihlášky na štúdium teológie. Ak niekto v sebe cíti povolanie ku kňazstvu alebo má záujem o teológiu, nech sa informuje v sakristii v kaplnke o podmienkach prijatia na štúdium. Základné informácie sú vzadu vo výveske.

Od 24. marca v slovenských kinách premietajú hodnotný film Bella. Informácie o tomto filme sú na výveske.

Zbierka na výstavbu kostola bola 1970 €.

Ďakujeme bratia a sestry za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.