Novinky - oznamy

3. pôstna nedeľa "A" (27.3.2011)

Program dnešnej nedele

14:30 - krížová cesta
15:00 - ruženec Božieho milosrdenstva
15:15 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Piatok - 1. piatok v mesiaci apríl
Nedeľa - 4. pôstna nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sviatosť zmierenia,18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, 17:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:30 sviatosť zmierenia,17:15 modlitba posv. ruženca,18:00 modlitba krížovej cesty, 18:30 sv. omša - pozývame všetkých birmovancov
Sobota - 19:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Čerňanská, Garelova, Vicova
Od budúcej nedele - rod. Adamova, Michalcova, Přikrylova, Belešova

Úmysly

Pondelok - za ochranu a Božiu pomoc pre deti
Utorok - za obrátenie starého otca
Streda - za uzdravenie Františka
Štvrtok - † rod. Osvaldovej, † Veličkovej
Piatok - † Jaroslav, † Peter, † Mikuláš
Sobota - † Štefan, † Karol, † Alžbeta
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 za zdravie a Božiu pomoc Františka a Milana / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a chorých.

Stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí bude po večernej sv. omši v Hájovni o 19:15 v pondelok.

V piatok bude mať prednášku v našej farnosti po sv. omši MUDr. Jaroslav Piovár na tému Depresia a jej riešenie v živote človeka.

Do 31. marca je možné prihlásiť deti na druhý turnus tábora v Oščadnici.

Od 24. marca v slovenských kinách premietajú hodnotný film Bella. Informácie o tomto filme sú na výveske.

Mladí, ktorí chcú prežiť Kvetnú nedeľu (17. apríla) v spoločenstve s otcom biskupom a s mladými z celej Žilinskej diecézy, sú pozvaní do Farského kostola Žilina-Vlčince, kde bude okrem slávnostnej sv. omše aj ďalší program, okrem iného prezentácia svetového stretnutia mládeže so Sv. Otcom v španielskom Madride, predstavenie diecéznej animátorskej školy, divadelné predstavenie, evanjelizácia slovom a hudbou a iné aktivity. Podrobnosti a kontakt nájdete na plagáte.

Slovenská katolícka charita (SKCH) už 15 rokov realizuje projekt Adopcia na diaľku ®, v rámci ktorého slovenskí darcovia pomáhajú deťom v Indii a Albánsku, od nového roka i na Haiti a vo Vietname. K 15. výročiu fungovania tohto unikátneho projektu pripravila SKCH pre darcov i širokú verejnosť výnimočnú putovnú výstavu s názvom Nádej pre Indiu, ktorá počas celého roka 2011 navštívi spolu 6 miest na celom Slovensku. Bližšie informácie sú na výveske.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.