Novinky - oznamy

4. pôstna nedeľa "A" (3.4.2011)

Program dnešnej nedele

14:30 - modlitba krížovej cesty, 15:00 ruženec Božieho milosrdenstva
15:15 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Nedeľa - 5. pôstna nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 17:15 modlitba posv. ruženca,18:00 modlitba krížovej cesty, 18:30 sv. omša, pozývame všetkých birmovancov
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Adamova, Michalcova, Přikrylova, Belešova
Od budúcej nedele - rod. Gašpierikova, Konštiakova

Úmysly

Pondelok - za zdravie a Božiu pomoc pre mamu
Utorok - † Agneša, † Vendelín
Streda - na úmysel
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc pre Esteru
Sobota - † Jozef
Nedeľa - 8:00 za Božiu pomoc pre Stanislava / 9:30 za Božiu pomoc pre rodinu / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Na budúcu nedeľu 10.4. v N3 o 16:00 bude videoprezentácia púte zo Svätej zeme, ktorú organizovali farnosti Žilina-Hájik a Žilina-mesto.

Do 30. apríla je možné prihlásiť deti na prvý turnus tábora v Oščadnici, ktorý bude od 7. do 12. augusta.

Z našej farnosti sme odoslali 330 Euro v rámci zbierky Tehlička pre Sudán.

Mladí, ktorí chcú prežiť Kvetnú nedeľu (17. apríla) v spoločenstve s otcom biskupom a s mladými z celej Žilinskej diecézy, sú pozvaní do Farského kostola Žilina-Vlčince, kde bude okrem slávnostnej sv. omše aj ďalší program, okrem iného prezentácia svetového stretnutia mládeže so Sv. Otcom v španielskom Madride, predstavenie diecéznej animátorskej školy, divadelné predstavenie, evanjelizácia slovom a hudbou a iné aktivity. Podrobnosti a kontakt nájdete na plagáte.

Všetkých, ktorým je blízke Božie milosrdenstvo pozývame na formačné stretnutia v rámci Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, ktoré otvorilo svoju formáciu vo farnosti Žilina-Závodie. Stretnutia budú každú poslednú nedeľu mesiaca o 15:00 na fare V Závodí. Formácia trvá 10 mesiacov, okrem letných prázdnin. Môžete sa k nám pripojiť kedykoľvek počas roka.
Bližšie informácie: RKFÚ Žilina-Závodie, J. Závodského 87, tel. 72 31 051

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.