Novinky - oznamy

5. pôstna nedeľa "A" (10.4.2011)

Program dnešnej nedele

14:30 - modlitba krížovej cesty
15:00 - ruženec Božieho milosrdenstva
15:15 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Nedeľa - budúca nedeľa bude Kvetná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 bude sv. omša pre mamičky s deťmi,18:30 sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 17:15 modlitba posv. ruženca,18:00 modlitba krížovej cesty, 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Gašpierikova, Konštiakova
Od budúcej nedele - rod. Raškova, Pupišova

Úmysly

Pondelok - za obrátenie syna
Utorok - za vnuka Tomáša a Lukáša
Štvrtok - za Božiu pomoc pre rodinu
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu
Sobota - † František, † Miroslav, † Ľudmila
Nedeľa - 8:00 za Božiu pomoc a ochranu modlitbového spoločenstva / 9:30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude videoprezentácia púte zo Svätej zeme, ktorú organizovali farnosti Žilina-Hájik a Žilina-mesto o 16:00 v budove N3.

Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti v pondelok 18.apríla dopoludnia v čase od 10:00 do 11:30 a popoludní od 16:00 do 18:30.

Na budúcu nedeľu bude diecézne stretnutie mládeže s otcom biskupom v Žiline na Vlčincoch. Program je na výveske.

Do 30. apríla je možné prihlásiť deti na prvý turnus tábora v Oščadnici, ktorý bude od 7. do 12. augusta.

Dnes si môžete zobrať Informačný list žilinských farností (č.1 / 2011) s rozpisom spovedania a sv. omší v Žiline vzadu na stolíku - alebo stiahnúť tu.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

19.júna bude stretnutie rodín na Paľovej búde v popoludňajších hodinách, prihlásiť sa môžete v sakristii, alebo u rodiny Tumovej.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.