Novinky - oznamy

Kvetná nedeľa "A" (17.4.2011)

Program dnešnej nedele

14:30 - modlitba krížovej cesty
15:00 - ruženec Božieho milosrdenstva
15:15 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Nedeľa - budúca nedeľa bude Veľkonočná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 19:30 sv. omša
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 18:30 sv. omša
Zelený štvrtok
- 9:30 – dopoludnia - slávnostná sv. omša na Vlčincoch za účasti žilinského diecézneho biskupa a kňazov žilinského biskupstva spojená s posvätením olejov.
- Večerná sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 18:00, 19:00 do 20:00 bdenie s Ježišom na Olivovej hore - poklona pred Sviatosťou Oltárnou.
Veľký piatok
- slávenie utrpenia a smrti Pána - deň prísneho pôstu
- 8:00 - ranné chvály s posvätným čítaním
- 8:30 - krížová cesta v prípade priaznivého počasia smerom na Hradisko
- 14:45 - novéna k Božiemu milosrdenstvu
- 15:00 - obrady Veľkého piatku
Biela sobota
- 8.00 - ranné chvály s posvätným čítaním
- 8:30 - bude vyložená Sviatosť oltárna k poklone do 19:30
- 19:30 - novéna k Božiemu milosrdenstvu
- 20:00 - Veľkonočná vigília
Veľkonočná nedeľa
- 7:45 - novéna k Božiemu milosrdenstvu
- sv. omše 8:00, 9:30, 11:00 hod.
Veľkonočný pondelok
- 8:00 - sv. omša
2. veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva, patrocínium kaplnky, sv. omše 08:00, 9:30 a o 11:00 - hodová, ktorú bude celebrovať don Peter Mlynarčík, pri sv. omši bude spievať mládežnícky spevokol P.O.Z.

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Raškova, Pupišova
Od budúcej nedele - rod. Kondelova, Peregrimova, Lutišanova

Úmysly

Pondelok - † Rudolf, † Emil, † Alojz, † Vido
Utorok - za Božiu pomoc
Streda - na úmysel
Štvrtok - na úmysel
Sobota - na úmysel
Nedeľa - 8:00 za duše v očistci / 9:30 † Vincent, † Mária, † Veronika / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Zbierka na výstavbu kostola bola 885 Euro.

Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti v pondelok 18. apríla dopoludnia v čase od 10:00 do 11:30 a popoludní od 16:00 do 18:30.

Do 30. apríla je možné prihlásiť deti na prvý turnus tábora v Oščadnici, ktorý bude od 7. do 12. augusta.

19. júna bude stretnutie rodín na Paľovej búde v popoludňajších hodinách, prihlásiť sa môžete v sakristii, alebo u rodiny Tumovej.

Dňa 14.5.(sobota) v Rajeckej Lesnej sa uskutoční Misijná púť detí. Koledníci a deti, ktoré majú záujem ísť na púť, nech sa zahlásia v sakristii do 30. apríla. Odvoz bude zabezpečený spoločným autobusom zo Žiliny. Cena je 1€.

Na budúcu nedeľu bude výročná veľkonočná ofera.

Srdečne Vás všetkých pozývame na tohtoročnú púť k sv. Gianne. V tomto roku pri tejto príležitosti po prvý krát na Slovensko zavíta dcéra sv. Gianny - Gianna Emanuela, ktorej svätá matka darovala život.
29.-30. apríl 2011, Kostol Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach. Program púte je na výveske.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.