Novinky - oznamy

Veľkonočná nedeľa "A" (24.4.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Nedeľa - budúca nedeľa bude 2. Veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva - patrocínium našej kaplnky.

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 8:00 sv. omša
Utorok - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00

2. veľkonočná nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva, patrocínium kaplnky, sv. omše: 8:00, 9:30 a o 11:00 - hodová, ktorú bude celebrovať don Peter Mlynarčík, pri sv. omši bude spievať mládežnícky spevokol P.O.Z.
O 15:00 bude modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Kondelova, Peregrimova, Lutišanova
Od budúcej nedele - rod. Čelkova, Kucharovičova

Úmysly

Pondelok - † Jozef, † Katarína, † Milan
Utorok - † Václav, † Anna, † Ján
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
Piatok - za Božiu pomoc a ochranu
Sobota - † Helena
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Na budúcu nedeľu Vás pozývame na hodovú opekačku na Hradisku, zraz bude o 16:00 na Konečnej trolejbusu.

Dňa 14.5. (sobota) v Rajeckej Lesnej sa uskutoční Misijná púť detí. Koledníci a deti, ktoré majú záujem ísť na púť, nech sa zahlásia v sakristii do 30. apríla. Odvoz bude zabezpečený spoločným autobusom zo Žiliny. Cena je 1€.

Na budúcu nedeľu bude výročná hodová ofera, bude určená na výstavbu kostola.

Do 30. apríla môžete deti prihlásiť na farský tábor, ktorý bude na chate Kamilka v Oščadnici.

Nácvik 1. skupiny detí, 3.A. a 3.B., ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie bude v utorok 3. a 5. mája o 16:30 v kaplnke.

V stredu 27. apríla bude Taizé modlitba v kostole sv. Barbory o 17:30.

Farský úrad Žilina–Vlčince Vás budúcu nedeľu 1.5.2011 o 16.00 pozýva na slávnostnú akadémiu „Pocta Jánovi Pavlovi II.“, ktorá sa uskutoční pri príležitosti jeho blahorečenia v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Ďakujem všetkým kostolníkom, miništrantom, spevákom, organistom, aranžérom, ale aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu veľkonočných obradov.