Novinky - oznamy

3. Veľkonočná nedeľa "A" (8.5.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Piatok - Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
Sobota - sv. Mateja, apoštola, sviatok
Nedeľa - budúca nedeľa 4. veľkonočná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka,
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Šimekova a Chodelkova
Od budúcej nedele - rod. Grečnárova, Káčerova, Mrázikova

Úmysly

Pondelok - † Oľga
Utorok - na úmysel
Streda - na úmysel
Štvrtok - za Božiu pomoc pre maturanta
Piatok - † rodičia, † Marián
Sobota - † Jarolím, † Margita
Nedeľa - 8:00 † Anna, † Jozef / 9:30 za rodičov / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Zbierka na výstavbu kostola bola 1000 Euro.

Vzhľadom na to, že sa prihlásilo veľa detí na farský tábor, budú dva turnusy podľa pôvodných termínov. Deti budú do turnusov zaradené tak, ako sa prihlásili.

V máji pred sv. omšou bude bývať májová mariánska pobožnosť.

Nácvik 2. skupiny detí, 3.C. a 3.D., ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie, bude 10. a 12. mája o 16:30 v kaplnke. .

Sviatosť zmierenia pre deti a ich rodičov bude v sobotu 14. mája od 9:00 do 10:00.
1. sv. prijímanie pre 2. skupinu bude v nedeľu 15. mája o 11:00. Zraz detí bude o 10:45 pred Hájovňou.

Deti, ktoré sa zúčastnia Misijnej púti detí dňa 14.5. (budúcu sobotu), sa stretnú v ten deň o 8:00 na zastávke Konečná trolejbusu.

Zápis pre budúcich birmovancov bude 16. a 17. mája od 17:00 do 18:00 v kaplnke.

Vo štvrtok 12. mája bude rekolekcia kňazov žilinského dekanátu v Trnovom. Rekolekcia začne sv. omšou o 9:30.

21. mája Vás pozývame na 1. modlitbové stretnutie v duchu posolstiev z Medžugoria v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčinoch. Program stretnutia je na výveske. Stretnutie začína o 8:45 dopoludnia.

Pozývame Vás na Absolventské vystúpenie Cyrila Galisa, poslucháča cirkevnej hudby na Konzervatóriu v Žiline, ktoré bude v utorok 10. mája o 18:00 v Katedrále Najsv. Trojice v Žiline.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Ďakujeme šikovným gazdinkám za koláče, ktoré upiekli na hodovú slávnosť.