Novinky - oznamy

4. Veľkonočná nedeľa "A" (15.5.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa je 5. veľkonočná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka, pozývame všetkých birmovancov
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Grečnárova, Káčerova, Mrázikova
Od budúcej nedele - rod. Blažekova, Kurejova

Úmysly

Pondelok - † Vincent
Utorok - za Božiu pomoc v živote a milosť uzdravenia
Streda - na úmysel
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc pri štátniciach
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc, Dary ducha Svätého pre Sidóniu a jej deti
Sobota - † Štefan, † rodičia
Nedeľa - 8:00 † Anton, † súrodenci / 9:30 za duše v očistci / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Zápis pre budúcich birmovancov bude 16. a17. mája od 17:00 do 18:00 v kaplnke.

Zápis pre budúcich prvoprijímajúcich detí bude v pondelok 23. a 24. mája od 17:00 do 18:00 v kaplnke.

21. mája Vás pozývame na 1. modlitbové stretnutie v duchu posolstiev z Medžugoria v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčinoch. Program stretnutia je na výveske. Stretnutie začína o 8:45 dopoludnia.

Pozývame Vás na Deň rodiny, ktorý bude 22. mája (nedeľa) od 13:30 do 17:30 na Mariánskom námestí. Bude pripravený zaujímavý program pre deti, mladých, rodiny. Bližšie informácie sú na výveske.

Riaditeľstvo Cirkevnej ZŠ R. Zaymusa v Žiline pozýva budúcich piatakov, ktorí majú záujem o matematiku a cudzie jazyky na prijímacie skúšky.
Škola v rámci školského vzdelávacieho programu otvára v školskom roku 2011/2012:

  • triedu so zameraním na matematiku a prírodovedné predmety - prijímacie skúšky 17.5.2011 o 9:00 h.
  • triedu so zameraním na cudzie jazyky s vyššou dotáciou hodín v kombinácií angl. jazyk – nemecký jazyk – prijímacie skúšky 26.5.2011 a 31.5.2011 o 9:00 h.

Termín nahlásenia rodín na Farský športový deň - stretnutie rodín, ktorý bude 19. júna na Paľovej búde, je 10. jún.

Žilinská diecéza otvára nový ročník Diecéznej animátorskej školy pre mladých ľudí od 18 rokov, ktorí chcú byť počas dvoch rokov formovaní pre službu v malých spoločenstvách vo farnostiach. Je to výborná skúsenosť pre dozrievanie vo viere. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske.

Touto cestou pozývame všetkých mladých ľudí, aby sa sa prihlásili na púť na svetové dni mládeže so Svätým Otcom do Madridu, ktoré sa uskutočnia 11. - 21.8.2011. Diecéza má voľné ešte posledné miesta. Cena je 420 Eur. Pri tejto príležitosti vyhlasuje súťaž o najlepšiu fotografiu zo stretnutia v Madride. je to podujatie raz za tri roky s neopakovateľnými zážitkami. Viac informácií nájdete na webovej stránke Inštitútu Communio www.icommunio.sk.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.