Novinky - oznamy

5. Veľkonočná nedeľa "A" (22.5.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Štvrtok - sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa 6. veľkonočná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Blažekova, Kurejova
Od budúcej nedele - rod. Briestenská, Kopčova, Čarná

Úmysly

Pondelok - † Júlia, † Ján, † Jozef
Utorok - † Juraj
Streda - na úmysel
Štvrtok - poďakovanie za 38 rokov manželstva
Piatok - za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Dušana
Sobota - † Jozef, † Margita
Nedeľa - 8:00 † Miloslava, † rodina / 9:30 † Vilma, † Matilda, † Anna / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Zápis budúcich prvoprijímajúcich detí bude 23. a 24. mája od 17:00 do 18:00 v kaplnke.

Žilinská diecéza otvára nový ročník Diecéznej animátorskej školy pre mladých ľudí od 18 rokov, ktorí chcú byť počas dvoch rokov formovaní pre službu v malých spoločenstvách vo farnostiach. Je to výborná skúsenosť pre dozrievanie vo viere. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske.

V stredu 25. mája Vás pozývame na modlitbu TAIZÉ v kostole sv. Barbory o 19:00.

Rada mládeže žilinského kraja organizuje zbierku pod názvom „Zo srdca deťom“, ktorej výnos bude použitý pre deti zo sociálne slabých rodín, aby sa mohli zúčastniť letných pobytov. Zbierka v našej farnosti sa uskutoční v nedeľu po sv. omšiach a môžete ju podporiť zakúpením darčekových predmetov v cene 1 €. Za podporu ďakujeme.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.