Novinky - oznamy

6. Veľkonočná nedeľa "A" (29.5.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Streda - sv. Justína, mučeníka, spomienka
Štvrtok - Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok
Piatok - 1. piatok v mesiaci jún
Nedeľa - 7. veľkonočná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 17:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 17:00, 18:30 sv. omša
Piatok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša - mládežnícka, pozývame všetkých birmovancov
Sobota - 19:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Briestenská, Kopčova, Čarná
Od budúcej nedele - rod. Michelova, Káčerova, Konušíkova

Úmysly

Pondelok - za zdravie
Utorok - † Jozef
Streda - na úmysel
Štvrtok - 17:00 za farnosť, 18:30 † Karol, † Magdaléna
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc, dary Ducha Svätého pre Miroslava, Ivetu, Martina
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc, dary Ducha Svätého pre Andreja a Petru
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 † František, † Albína / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V pondelok bude prosebný deň, obsahom bude prosba za úrodu.

V pondelok bude stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí, o 19:00 v kaplnke.

V piatok budem dopoludnia spovedať starších a chorých.

V piatok začína Novéna k Duchu Svätému. V našej farnosti sa budeme modliť Novénu 5 minút pred sv. omšou.

3. júna bude 5. výročie farnosti, pri tejto príležitosti bude slávnostná sv. omša v nedeľu o 11:00, ktorú bude celebrovať hovorca žilinskej diecézy Peter Holbička. Sv. omšu bude sprevádzať ľudová hudba Minaríkovci z Horného Vadičova.

V nedeľu 5. júna popoludní v prípade priaznivého počasia bude opekačka na Hradisku. Zraz o 14:00 bude na Konečnej trolejbusu.

Do 10. júna je potrebné sa prihlásiť na Športový deň pre rodiny, ktorý bude 19. júna na Paľovej búde.

Je potrebné doplatiť zvyšnú čiastku za farský tábor, rodičia môžu uhradiť tento obnos 9. a 10. júna po večernej sv. omši v kaplnke.

Rada mládeže žilinského kraja organizovala zbierku pod názvom „Zo srdca deťom“, ktorej výnos bude použitý pre deti zo sociálne slabých rodín, aby sa mohli zúčastniť letných pobytov. Zbierka v našej farnosti bola 163 Euro. Kto by sa chcel informovať o možnosti príspevku na letný tábor pre svoje deti, môže sa informovať v CVČ Hájovni.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.