Novinky - oznamy

7. Veľkonočná nedeľa "A" (5.6.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Sobota - sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Nedeľa - Nedeľa Ducha Svätého – Turíce

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka, pozývame všetkých birmovancov
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Michelova, Káčerova, Konušíkova
Od budúcej nedele - rod. Svrčkova, Zatkalíkova

Úmysly

Pondelok - za zdravie a Božiu pomoc, dary Ducha Svätého pre Jána, Petra, Margitu
Utorok - na úmysel
Streda - na úmysel
Štvrtok - za zdravie a ochranu Panny Márie pre dcéru
Piatok - † rodičia, † Žofia, † Jozef, † Štefan
Sobota - † rodičia, † deti
Nedeľa - 8:00 za Božiu pomoc pre Jaroslava / 9:30 poďakovanie za 70 rokov života / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V stredu, piatok a v sobotu sú letné kántrové dni, formulár sv. omše za kňazské povolania bude v našej farnosti v piatok.

V našej farnosti sa modlíme Novénu k Duchu Svätému 5 minút pred sv. omšou.

3. júna bolo 5. výročie založenia farnosti, pri tejto príležitosti dnes bude slávnostná sv. omša v nedeľu o 11:00, ktorú bude celebrovať hovorca žilinskej diecézy Peter Holbička. Sv. omšu bude sprevádzať ľudová hudba Minaríkovci z Horného Vadičova.

Dnes 5. júna popoludní v prípade priaznivého počasia bude opekačka na Hradisku. Zraz o 14:00 bude na Konečnej trolejbusu.

Do 10. júna je potrebné sa prihlásiť na Športový deň pre rodiny, ktorý bude 19. júna na Paľovej búde.

Je potrebné doplatiť zvyšnú čiastku za farský tábor, rodičia môžu uhradiť tento obnos 9. a 10. júna po večernej sv. omši v kaplnke.

9. júna sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinského dekanátu vo farnosti Zástranie. Rekolekcia začne sv. omšou o 9:30.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Kto má záujem ísť na kňazskú vysviacku nášho rodáka Vladimíra Peregrima do Popradu 18. júna, môže sa prihlásiť do 16. júna v sakristii. Pôjdeme vlakom, bližšie informácie budú na budúcu nedeľu v oznamoch.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.