Novinky - oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A" (19.6.2011)

Program dnešnej nedele

19:00- modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
Štvrtok - Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovho, slávnosť, cirkevne prikázaný sviatok
Piatok - Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Nedeľa - 13. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 17:00, 18:30 sv. omša
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - primičná

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Šilhárova, Šoškova
Od budúcej nedele - rod. Jančigova, Melova, Hájkova

Úmysly

Pondelok - za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu, deti, vnuka, vnučku
Utorok - za Božiu pomoc v starobe a chorobe
Streda - na úmysel
Štvrtok - 17:00 za farnosť / 18:30 za zdravie a Božiu požehnanie pre Dášu s rodinou
Piatok - † Ján
Sobota - za Božie požehnanie pre Jána s rodinou
Nedeľa - 8:00 † Šimon, † Magdaléna / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Primičná sv. omša saleziána Vladimíra Peregrima bude 26. júna o 11:00 v kaplnke Božieho milosrdenstva v našej farnosti.

Na budúcu nedeľu bude primičná ofera.

Dnes bude Športový deň pre rodiny na Paľovej búde. Trolejbus odchádza o 12:15 z Konečnej trolejbusu.

Na budúci víkend sa uskutoční púť rodín vo Višňovom. Bližšie informácie sú na výveske.

Na budúcu nedeľu bude slávnostná sv. omša na Mariánskom námestí o 9:30 pri príležitosti slávnosti Božieho tela, po sv. omši bude procesia so Sviatosťou oltárnou. Sv. omšu celebruje žilinský biskup Tomáš Galis.

Zbierka na výstavbu kostola bola 635 Euro.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.