Novinky - oznamy

13. nedeľa v období cez rok "A" (26.6.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Streda - sv. Petra a Pavla apoštolov, slávnosť, cirkevne prikázaný sviatok
Piatok - 1. piatok v mesiaci júl, zároveň slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Sobota - Návšteva Panny Márie, sviatok
Nedeľa - 14. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 17:00 sviatosť zmierenia,18:30 sv. omša
Streda - 17:00, 18:30 sv. omša
Štvrtok - 17:00 sviatosť zmierenia,18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 10:00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Jančigova, Melova, Hájkova
Od budúcej nedele - rod. Korbelova, Cibova

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Petra, Ladislava, Vieru a ich rodiny
Utorok - na úmysel
Streda - 17:00 † Peter, † Alžbeta, † Štefan, 18:30 za našu farnosť
Štvrtok - † Peter, † Jaroslav, † Mikuláš
Piatok - † Anton
Sobota - † Ján
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 10:00 za našu farnosť

Rôzne

Primičná sv. omša saleziána Vladimíra Peregrima bude dnes o 11:00 v kaplnke Božieho milosrdenstva v našej farnosti.

Dnes bude primičná ofera po sv. omšiach.

V utorok pozývame deti a mládež na sv. spoveď na konci školského roku od 17:00 v kaplnke, ďakovná sv. omša na konci školského roku bude v stredu 29. júna o 18:30.

Spovedať starších a nevládných budem v piatok dopoludnia.

Stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na tábor bude 29.júla alebo 4.augusta po sv.omši v kaplnke o 19:00. Rodičia si môžu vybrať jeden z termínov.

V septembri pripravujeme gúľašovku na Paľovej búde, stretnutie rodín v Zázrivej, zájazd do Prahy. Bližšie informácie budú priebežne v auguste v oznamoch.

Ďakujem všetkým spevákom P.O.Z, detskému spevokolu Lúčik za spev, pri sv. omšiach počas školského roku. Ďakujeme všetkým, ktorí zorganizovali športový deň pre rodiny.
Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti, všetkým, ktorí pomohli pri príprave a organizácií dnešnej primičnej slávnosti.