Novinky - oznamy

14. nedeľa v období cez rok "A" (3.7.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
Nedeľa - 15. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 8:00,10:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Korbelova, Cibova
Od budúcej nedele - rod. Michalkova, Michalcova

Úmysly

Pondelok - † Radoslav
Utorok - za uzdravenie švagra Jána
Štvrtok - † Serafína, † Eugen
Piatok - † Anna, † Štefan
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc pre Ladislava s rodinou
Nedeľa - 8:00 za Martina a Michalu / 10:00 za našu farnosť

Rôzne

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme bratia a sestry za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti, ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri príprave a organizácií primičnej slávnosti.