Novinky - oznamy

16. nedeľa v období cez rok "A" (17.7.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Márie Magdalény, spomienka
Sobota - sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, spomienka
Nedeľa - 17. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Zuskáčova, Kágerova
Od budúcej nedele - rod. Mičianova, Ružbárska

Úmysly

Pondelok - za zdravie a Božiu pomoc pre Jána s rodinou
Utorok - † Júlia, † Zofia, † Matej
Štvrtok - za vieru, zdravie a Božiu pomoc
Piatok - za obrátenie brata
Sobota - na úmysel
Nedeľa - 8:00 † Peter, † Mária / 10:00 za našu farnosť

Rôzne

Stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na tábor bude 29. júla alebo 4. augusta po sv. omši v kaplnke o 19:00.
Rodičia si môžu vybrať jeden z termínov.

3. septembra bude Rozlúčka s prázdninami na Paľovej búde spojená s varením guľášu, môžete sa nahlásiť do 29. augusta v sakristii kaplnky.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti