Novinky - oznamy

17. nedeľa v období cez rok "A" (24.7.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Utorok - sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
Streda - sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Piatok - sv. Marty, spomienka
Nedeľa - 18. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mičianova, Ružbárska
Od budúcej nedele - rod. Mažgútova, Masná

Úmysly

Pondelok - † Jozef
Utorok - † Ján, † Emília
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Elemír, † Filip
Piatok - † Marta
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc pre duchovných otcov Leopolda, Imricha, Ondreja, Pavla
Nedeľa - 8:00 † Ladislav, † Margita / 10:00 za našu farnosť

Rôzne

Stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na tábor bude 29. júla alebo 4. augusta po sv. omši v kaplnke o 19:00.
Rodičia si môžu vybrať jeden z termínov.

Kto si objednal katechizmus YouCat, môže si ho prevziať po sv. omši v sakristii.

Žilinská diecéza spolu s občianskym združením Fórum života založili neziskovú organizáciu GIANNA, ktorá bude od septembra prevádzkovať gynekologickú ambulanciu v pastoračnom centre Farnosti Žilina-Solinky. V septembri je možné navštíviť ambulanciu a v prípade záujmu podpísať dohodu o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Predpokladaný začiatok činnosti ambulancie v ktorej bude na plný úväzok pracovať veriaci lekár je 1. október 2011.Viac informácii je možné získať na tel. č. 0911 811 378.
Konkrétnejšie informácie o činnosti ambulancie budú zverejnené na začiatku septembra. Nájdete ich tiež na webovej stránke Žilinskej diecézy www.dcza.sk

Zbierka na výstavbu kostola bola 2000 Euro.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti