Novinky - oznamy

18. nedeľa v období cez rok "A" (31.7.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Alfonza Márie de´ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok - sv. Jána Mária Vianneyho, kňaza, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci august
Sobota - Premenenie Pána, sviatok
Nedeľa - 19. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mažgútova, Masná
Od budúcej nedele - rod. Bergerova, Labátova, Svitekova

Úmysly

Pondelok - † Miroslav
Utorok - † Ferdinand, † Pavlína
Štvrtok - † Viktória, † Štefan, † Pavol
Piatok - † Milan
Sobota - † Jozef
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 10:00 za našu farnosť

Rôzne

2. augusta môžeme vo farských a katedrálných kostoloch získať úplné odpustky - Porciunkuly - za obvyklých podmienok.

V piatok od 16:00 v našej farnosti v kaplnke bude možnosť si uctiť relikvie sv. Cyrila. Toto uctenie bude sprevádzané modlitbou. Po sv. omši sa uskutoční stretnutie spoločenstva Modliteb otcov za žilinské misie.

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a nevládných na sídlisku.

Kto má záujem ísť na pohreb biskupa Mons. Rudolfa Baláža, môže sa prihlásiť v kancelárii farského úradu Žilina-mesto. Cestou z pohrebu sa zastavíme na Starých horách. Autobus odchádza o 6:45 z Konečnej trolejbusu zo sídliska Hájik a 7:00 hodine z autobusovej stanice, pred Jednotou. Cena za autobus je 4,50 Euro.

Kto chce prispieť milodarom na farský tábor, môže vložiť príspevok do košíka pre dverách kaplnky.

Druhý termín stretnutia rodičov detí, ktoré pôjdu na tábor bude 4. augusta po sv. omši v kaplnke o 19:00.

Deti na 1. turnus odchádzajú na budúcu nedeľu o 15:00 z Konečnej trolejbusu.

Kto si objednal katechizmus YouCat, môže si ho prevziať po sv. omši v sakristii.

Na budúcu nedeľu požehnám automobily pri príležitosti sviatku sv. Krištofa po sv. omši o 10:00.

Od 15.do 19. novembra organizujeme leteckú púť do Ríma v spolupráci s farnosťou Žilina-mesto spojenú s audienciou u Sv. otca. Bližšie informácie sú na výveske, alebo v sakristii kaplnky. Prihlásiť sa môžete vo farnosti Žilina-mesto, alebo Žilina–Hájik. Cena je 300 Euro.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti