Novinky - oznamy

19. nedeľa v období cez rok "A" (7.8.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Dominika, kňaza, spomienka
Utorok - sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
Streda - sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Štvrtok - sv. Kláry, panny, spomienka
Nedeľa - 20. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Bergerova, Labátova, Svitekova
Od budúcej nedele - rod. Surovcova, Mikušova

Úmysly

Pondelok - † Martin
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok - na úmysel
Piatok - na úmysel
Sobota - na úmysel
Nedeľa - 8:00 na úmysel

Rôzne

Deti na 2. turnus odchádzajú na budúcu nedeľu o 15:00 z Konečnej trolejbusu.

3. septembra Vás pozývame na rozlúčku s prázdninami na Paľovej búde, v rámci ktorej sa uskutoční športový deň pre rodiny a bude sa variť guláš. Bližšie informácie sú na výveske. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Od 15. do 19. novembra organizujeme leteckú púť do Ríma v spolupráci s farnosťou Žilina-mesto spojenú s audienciou u Sv. otca. Bližšie informácie sú na výveske, alebo v sakristii kaplnky. Prihlásiť sa môžete vo farnosti Žilina-mesto, alebo Žilina–Hájik. Cena je 300 Euro.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti