Novinky - oznamy

20. nedeľa v období cez rok "A" (14.8.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, cirkevne prikázaný sviatok (cirkevné sviatky)
Sobota - sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa - 21. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 17:00, 18:30 sv. omša
Utorok - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Surovcova, Mikušova
Od budúcej nedele - rod. Tumova, Bielečkova, Baškova, Škvarekova

Úmysly

Pondelok - 17:00 † Juraj, 18:30 za farnosť
Utorok - poďakovanie za Božiu pomoc
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie
Piatok - poďakovanie za 40 rokov života
Sobota - za Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého pre Ninu a Lukáša
Nedeľa - 8:00 na úmysel / 10:00 za našu farnosť

Rôzne

Deti na 2. turnus odchádzajú dnes o 15:00 z Konečnej trolejbusu.

3. septembra Vás pozývame na rozlúčku s prázdninami na Paľovej búde, v rámci ktorej sa uskutoční športový deň pre rodiny a bude sa variť guláš. Bližšie informácie sú na výveske. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Na budúcu sobotu bude ďakovná sv. omša za tábor o 19:00, po sv. omši budeme prezentovať fotografie z obidvoch turnusov farského tábora.

V dňoch 30.09.-02.10.2011 (PI-NE) organizujeme autobusový zájazd „PRAHA – sakrálne pamiatky“ s možnosťou účasti na muzikáli Jesus Christ Superstar. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do piatku 16.09.2011 (príp. do naplnenia kapacity autobusu) po každej sv. omši v sakristii Farského kostola na Vlčincoch, alebo na Hájiku. Cena za dopravu, 2x ubytovanie s raňajkami a sprievodcu je: 70,- €. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske.

Kto má záujem z dospelých prijať sviatosti krstu, sv.prijímania, birmovania, môže sa prihlásiť v sakristii. Príprava začne od septembra, bližšie informácie budú začiatkom septembra.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.