Novinky - oznamy

21. nedeľa v období cez rok "A" (21.8.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - Panny Márie kráľovnej, spomienka
Streda - sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Sobota - sv. Moniky, spomienka
Nedeľa - 22. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Tumova, Bielečkova, Baškova, Škvarekova
Od budúcej nedele - rod. Horáčkova , Grečnárova

Úmysly

Pondelok - † Ľudmila, † Ján
Utorok - † Rafael, † Alžbeta
Streda - za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok - † Ľudovít, † Kristína
Piatok - za zdravie Rudolfa
Sobota - za Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého, pomoc panny Márie pre Ladislava s rodinou

Rôzne

Zbierka na výstavbu kostola bola 610 Euro.

Zájazd do Prahy je už obsadený.

Kto má záujem ísť na púť do Ríma, môže sa ešte prihlásiť. Informácie sú v sakristii kaplnky.

Kto má záujem z dospelých prijať sviatosti krstu, sv.prijímania, birmovania, môže sa prihlásiť v sakristii. Príprava začne od septembra, bližšie informácie budú začiatkom septembra.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Chcel by som sa poďakovať animátorom za organizáciu a prípravu oboch táborov.