Novinky - oznamy

22. nedeľa v období cez rok "A" (28.8.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - Mučenícka smrť Jána Krstiteľa, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci september
Sobota - sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa - 23. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 17:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša, pri sv. omši bude hymnus k Duchu Svätému na začiatku školského roku

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Horáčkova , Grečnárova
Od budúcej nedele - rod. Winklerova, Beňadikova

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého, pomoc panny Márie pre Radoslava s rodinou
Utorok - † Elena, † Pavol
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Ondrej, † Michal, † Štefan, † Agnesa
Piatok - † Milan
Sobota - † Jozef
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 † Ondrej, † Štefánia, † Ján / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a chorých na sídlisku.

Pozývame deti, mladých, učiteľov na začiatku školského roku k sviatosti zmierenia.

3. septembra Vás pozývame na rozlúčku s prázdninami na Paľovej búde, v rámci ktorej sa uskutoční športový deň pre rodiny a bude sa variť guláš. Bližšie informácie sú na výveske. Prihlásiť sa môžete v sakristii do 31. augusta. Podujatie začne na Paľovej búde o 13:00. Trolejbus odchádza o 12:15 z Konečnej trolejbusu.

Deti, ktoré chcú spievať v detskom spevokole Lúčik, pozývame na nácvik o 10:00 v nedeľu 4. septembra v Hájovni.

Kto má záujem ísť na púť do Ríma, môže sa ešte prihlásiť. Informácie sú v sakristii kaplnky.

Kto má záujem z dospelých prijať sviatosti krstu, sv.prijímania, birmovania, môže sa prihlásiť v sakristii. Príprava začne od septembra, bližšie informácie budú začiatkom septembra.

29. augusta sa uskutoční poduajtie Žirafa na Hájiku, ktoré organizuje CVČ Žirafa. Bližšie informácie sú na výveske.

Stavba Diecézneho centra v Žiline bola ukončená kolaudačným rozhodnutím 15. júna 2011.
Všetkým dobrodincom Žilinskej diecézy zo Slovenska i zahraničia vyslovujeme úprimnú vďačnosť s vierou, že Pán Boh im mnohonásobne odplatí každé dobro, ktoré vykonali v prospech našej diecézy.
Žilinský biskup Tomáš Galis osobne všetkým poďakuje 3. septembra 2011 kedy bude budova Diecézneho centra požehnaná arcibiskupom Mariom Giordanom apoštolským nunciom na Slovensku.
Slávnosť požehnania začne svätou omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline o 10:00 hod.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.