Novinky - oznamy

23. nedeľa v období cez rok "A" (4.9.2011)

Program dnešnej nedele

18:00 - adorácia
18:55 - záverečné eucharistické požehnanie
19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Streda - Svätých košických mučeníkov, spomienka
Štvrtok - Narodenie Panny Márie, sviatok
Nedeľa - 24. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 9:30 - sv. omša pri príležitosti kňazskej rekolekcie a 18:30 sv. omša
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Winklerova, Beňadikova
Od budúcej nedele - rod. Dolinayova, Masarcova

Úmysly

Pondelok - na úmysel
Utorok - na úmysel
Streda - na úmysel
Štvrtok- na úmysel
Piatok - † Ján
Sobota - na úmysel
Nedeľa - 8:00 za obrátenie a Božiu pomoc pre Helenu, Štefana, Tomáša / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Vo štvrtok 8. septembra sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinského dekanátu v našej farnosti. Rekolekcia začne sv. omšou o 9:30 v kaplnke. Pozývame vás na túto sv. omšu.

Na budúci piatok bude stretnutie animátorov birmovancov po sv.omši v kaplnke o 19:00.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Oznam pre birmovancov:
1. omša bude pre birmovancov - prvákov bude 12. septembra, v pondelok o 18:30. Po sv. omši v kaplnke bude aj stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí.
1. omša bude pre birmovancov - druhákov bude 16. septembra, v piatok o 18:30.

15. septembra pôjde mimoriadny vlak zo Žiliny do Šaštína, bližšie informácie sú na výveske.

V dňoch od 10.do 15. októbra 2011 sa budú konať metské misie v rámci celého mesta, v dňoch od 15.do 23. októbra sa budú konať farské misie v jednotlivých farnostiach. Program farských a mestkých misíí je uvedený na webovej stránke našej farnosti, na výveske pred kaplnkou, alebo na webovej stránke http://www.misieza.sk. V tomto období prípravy na misie, je potrebné modliť sa za misie.

Deti, ktoré chcú spievať v detskom spevokole Lúčik, pozývame na nácvik o 10:00 v nedeľu v Hájovni.

18. septembra sa uskutoční stretnutie rodín v Zázrivej, kto má záujem, môže sa prihlásiť v sakristii kaplnky, alebo u rodiny Kondelovej. Odchádzať sa bude o 9:00 od kaplnky. Bude zabezpečená aj sv. omša.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Ďakujeme všetkým, ktorí zorganizovali a pripravili športový deň pre rodiny.