Novinky - oznamy

24. nedeľa v období cez rok "A" (11.9.2011)

Program dnešnej nedele

19:00- modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda - Povýšenie sv. Kríža, sviatok
Štvrtok - Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť
Piatok - sv. Kornélia pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Nedeľa - 25. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 8:00, 9:30, 11:00
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka, po sv. omši bude adorácia
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Dolinayova, Masarcova
Od budúcej nedele - rod. Mintálova, Valeriánova

Úmysly

Pondelok - † Ján, † Jana, † súrodenci
Utorok - † Ján, † Jana, † starí rodičia
Streda - na úmysel
Štvrtok - 8:00 za 30 života, a 10 rokov manželstva, 9:30 na úmysel,11:00 na úmysel
Piatok - † Marta
Sobota - † Viktor, † Milan, † Karolína, † Michal
Nedeľa - 8:00 † Jozef / 9:30 za Božiu pomoc pre rodinu / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Oznam pre birmovancov: 1. svätá omša bude pre birmovancov- prvákov( prvý rok prípravy) bude 12. septembra, v pondelok o 18:30, 1. svätá omša bude pre birmovancov - druhákov (druhý rok prípravy) 16. septembra, v piatok o 18:30.

Po sv. omši v kaplnke v pondelok bude aj stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí.

20. septembra pozývame deti na prvé Erko-stretko o 16:00 v Hájovni.

15. septembra pôjde mimoriadny vlak zo Žiliny na púť do Šaštína, bližšie informácie sú na výveske.

V dňoch od 10. do 15. októbra 2011 sa budú konať metské misie v rámci celého mesta, v dňoch od 15. do 23. októbra sa budú konať farské misie v jednotlivých farnostiach. Program farských a mestkých misíí je uvedený na webovej stránke našej farnosti, na výveske pred kaplnkou, alebo na webovej stránke http://www.misieza.sk. V tomto období prípravy na misie, je potrebné modliť sa za misie.

18. septembra sa uskutoční stretnutie rodín v Zázrivej, kto má záujem, môže sa prihlásiť v sakristii kaplnky, alebo u rodiny Kondelovej. Odchádzať sa bude o 9:00 od kaplnky. Bude zabezpečená aj sv. omša.

Už sme vás informovali o zriadení gynekologickej ambulancie Giana. Fungovať začne od 1. 10. 2011 a ponúka ženám zdravotnícku starostlivosť cez poisťovne s využitím modernej lekárskej vedy, pri rešpektovaní kresťanských zásad. Informácie sú na letáčikoch, ktoré si môžete si zobrať vzadu v kaplnke.

Rada mládeže žilinského kraja Vás pozýva na Koncert vďačnosti s Jiřim Zmožekom, spevákom populárnych a kresťanskych piesni.
Koncert sa uskutoční 2.októbra 2011 v Mestskom divadle o 16:00 hod.
Lístky si možete zakúpiť budúcu nedeľu po sv.omšiach v kaplnke, alebo cez týždeň v Hájovni.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Ďakujeme všetkým gazdinkám, ktoré napiekli vynikajúce koláče na kňazskú rekolekciu a spevokolu P.O.Z. sa spev pri svätej omši.