Novinky - oznamy

25. nedeľa v období cez rok "A" (18.9.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Andreja Kima Teagona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, kórejských mučeníkov, spomienka
Streda - sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Piatok - sv. Pia, spomienka
Nedeľa - 26. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka, prídu birmovanci - druhý ročník prípravy
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mintálova, Valeriánova
Od budúcej nedele - rod. Šebokova, Žilinčárova

Úmysly

Pondelok - † Marcela, † deti, † Zdenek, † Katarína
Utorok - poďakovanie za Božiu pomoc
Streda - za Božiu pomoc pre Petra
Štvrtok - † Jozef, † Ján, † Július
Piatok - za svetlo Ducha Svätého a jeho dary pre Jozefa a Anitu
Sobota - na úmysel
Nedeľa - 8:00 za Božie požehnanie pre Justínu a Vladimíra / 9:30 za Božiu pomoc pre rodinu / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Zbierka na výstavbu kostola bola 880 Euro.

V utorok 20. septembra pozývame deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie o 17:45 do kaplnky.

20. septembra pozývame deti na prvé Erko-stretko o 16:00 v Hájovni.

Rada mládeže žilinského kraja Vás pozýva na Koncert vďačnosti s Jiřim Zmožekom, spevákom populárnych a kresťanskych piesni.
Koncert sa uskutoční 2.októbra 2011 v Mestskom divadle o 16:00 hod.
Lístky si možete zakúpiť dnes po sv.omšiach v kaplnke, alebo cez týždeň v Hájovni.

V dňoch 24.9. až 2.10. pripravil Inštitút Communio Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline. Jeho súčasťou bude konferencia, besedy, výstava fotografií či filmová prehliadka. Všetci ste srdečne pozvaní podporiť dobrú vec a obohatiť seba a celú rodinu. Bližšie informácie sú na výveske.

Pozývame vás na sv. omšu s Mariánom Kuffom zo Žakoviec v piatok 23.9. o 17:30 v kostole u saleziánov. Po sv. omši bude mať prednášku pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac o jeho práci s ľuďmi, ktorí sú na okraji spoločnosti.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.