Novinky - oznamy

26. nedeľa v období cez rok "A" (25.9.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Štvrtok - sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Piatok - sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota - sv. Terézia z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Nedeľa - 27. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša, po sv.omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 08:00, 09:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Šebokova, Žilinčárova
Od budúcej nedele - rod. Vicová, Garelová

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc pre mamu
Utorok - † Vlasta, † Emil
Štvrtok - † Jozef, † Ján, † Júlia
Piatok - † Alojz, † Viola, † Rudolf, † Emil
Sobota - za zdravie dieťaťa
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 † Rudolf / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V pondelok po sv. omši o 19:00 bude stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí.

V utorok 20. septembra pozývame deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie o 17:45 do kaplnky.

Prihláseným na autobus. zájazd „Praha – sakrálne pamiatky“ pripomíname, že odchod autobusu je v piatok 30. 9. 2011, o 4:15 Konečná Trolejbusu Žilina-Hájik, o 4.30 z parkoviska pri Kauflande. Muzikál Jesus Christ Superstar si pozrieme v piatok od 19.00 – vstupné uhradíte v autobuse v eurách. Nezabudnite si so sebou zobrať občiansky preukaz alebo pas, Európsky preukaz zdravotného poistenia a tiež Vám odporúčame uzavrieť komplexné poistenie liečebných nákladov v zahraničí v niektorej z komerčných poisťovní (Allianz, Union, Uniqa). V prípade akýchkoľvek otázok, volajte 0907 415 514.

Pri príležitosti 20.výročia založenia školy pozýva Gymnázium sv. Františka v Žiline všetkých absolventov, žiakov, zamestnancov, rodičov a priateľov školy na oslavy, ktoré sa uskutočnia dňa 4. októbra 2011. Program začne o 12:30 hod. prehliadkou školy. Pokračovať bude svätou omšou v kaplnke Katolíckeho domu o13:30 h, ktorú bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis a vyvrcholí akadémiou žiakov v Dome umenia Fatra o 16:00 hod. Bližšie informácie je možné nájsť na internetovej stránke www.gsf.sk.
Slávnosť bude spojená s dňom otvorených dverí a preto pozývame aj všetkých záujemcov (hlavne deviatakov a piatakov) pozrieť si priestory školy a dozvedieť sa dôležité informácie o GSF.

V októbri máme mesiac zasvätený ružencovej Panne Márii. Modlievajme sa ruženec v rodinách. Môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok pri modlitbe posv. ruženca.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.