Novinky - oznamy

27. nedeľa v období cez rok "A" (2.10.2011)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Františka z Assisi, spomienka
Piatok - Ružencovej Panny Márie, spomienka, 1. piatok v mesiaci október
Nedeľa - 28. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša - pozývame birmovancov, 1. ročník prípravy
Utorok - 17:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša s katechézou pre deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:30 sviatosť zmirenia, 18:30 sv. omša - mládežnícka, pozývame birmovancov, 2.ročník prípravy
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Vicova, Garelova
Od budúcej nedele - rod. Mrázova, Trizuljakova

Úmysly

Pondelok - † Jozef, † Mária
Utorok - † Albína
Streda - † Františka, † Štefan
Štvrtok - † Štefan
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc pre Kamilu
Sobota - poďakovanie za 50 rokov života
Nedeľa - 8:00 † Jozef / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V piatok dopoludnia spovedám starších a nevládnych na sídlisku.

V utorok 4. októbra pozývame deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie o 17:45 do kaplnky.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Na budúci týždeň 10.10. začínajú mestké misie a následne farské misie, je potrebné modliť sa za misie. Program nájdete v informačníku.

V októbri máme mesiac zasvätený ružencovej Panne Márii. Modlievajme sa ruženec v rodinách. Môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok pri modlitbe posv. ruženca.

Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie srdečne pozývajú všetkých záujemcov vo veku 17-30 rokov na pravidelné mesačné duchovné stretnutia, s názvom DAR POVOLANIA kde sa budeme spoločne zamýšľať nad svojím životným povolaním. Začíname prvým stretnutím 9. októbra 2011 o 9,00 Na Šefranici 11 v Žiline. Svoju účasť prosíme nahlásiť na tel. číslach: 0904 807 570 alebo 0917 350 265, pripadne na e-mailovu adresu: obnovy@gmail.com

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.