Novinky - oznamy

28. nedeľa v období cez rok "A" (9.10.2011)

Program dnešnej nedele

18:00 - v kaplnke stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1.sväté prijímanie
19:00 - modlitba posv. ruženca
20:00 - stretnutie ružencového spoločenstva v kaplnke

Liturgický kalendár

Utorok - Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline, sviatok
Sobota - sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Nedeľa - 29. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša
Utorok - 18:30 sv. omša s katechézou pre deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv.omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka, pozývame birmovancov 2. ročník prípravy
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mrázova, Trizuljakova
Od budúcej nedele - rod. Michalcova, Přikrylova

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc pre deti
Utorok - † Ján
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Ján
Piatok - † Ján
Sobota - na úmysel
Nedeľa - 8:00 † Ján / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

V utorok 11. októbra pozývame deti, ktoré sa pripravujú na 1.sv.prijímanie o 17:45 do kaplnky.

Deti, ktoré chcú chodiť na Erko stretká nech sa zapíšu počas tohoto týždňa v sakristii kaplnky.

Na budúci týždeň 10.10. začínajú mestké misie a následne farské misie, je potrebné v tomto období modliť sa za misie. Program nájdete v informačníku. Začiatok misíí bude v našej farnosti na budúcu sobotu večernou svätou omšou o 19:00.

V rámci mestkých misí sa uskutoční tento pondelok v našej farnosti evanjelizačný koncert spoločenstva „Rieka života“ o 19:00 v kaplnke. V piatok bude prednáška Pavla Hudáka na tému „Vzťahy“, v piatok o 19:00 v kaplnke. Pozývame mladých na tieto podujatia.

Kto má záujem o DVD z primícii Vladimíra Peregrima, môže sa zapísať počas tohoto týždňa v sakristii kaplnky.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.