Novinky - oznamy

29. nedeľa v období cez rok "A" (16.10.2011)

Program misií vo farnosti Božieho milosrdenstva Žilina – Hájik

15.10. 2011 – 23.10. 2011

Sobota 15.10.2011 18.30 Sv. omša a začiatok misií  
Nedeľa 16.10.2011 8.00
9.30
11.00
12.00
16.00
17.00
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Stretnutie s mládežou
Pobožnosť a katechéza pre ženy
Premietanie filmu Ježiš I.
 
Pondelok 17.10.2011 8.00
16.30
18.30
19.30
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s príhovorom pre deti
Sv. omša s misijnou kázňou
Katechéza pre mužov
HRIECH

OBRÁTENIE
Utorok 18.10.2011 8.00
16.30
18.30
19.30
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s príhovorom pre deti
Sv. omša s misijnou kázňou
Premietanie filmu Ježiš II.
SPOVEĎ

SMRŤ A SÚD
Streda 19.10.2011 8.00
16.30
18.30
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s príhovorom pre deti
Sv. omša s misijnou kázňou
CIRKEV

JEŽIŠ - DARCA ŽIVOTA
Štvrtok 20.10.2011 8.00
18.30
Sv. omša s misijnou kázňou
Eucharistická slávnosť s adoráciou
VIERA
O EUCHARISTII
Piatok 21.10.2011 8.00
18.30
Sv. omša + udelenie sviat. pomaz. chorých
Sv. omša + obnova manželských sľubov
UTRPENIE
LÁSKA
Sobota 22.10.2011 8.00
15.00
18.00
18.30
Sv. omša s misijnou kázňou
Stretnutie s mládežou (Kostol Vlčince)
Pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci
Sv. omša s misijnou kázňou
MODLITBA

PANNA MÁRIA
Nedeľa 23.10.2011 8.00
9.30
11.00
15.00
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Spoločná sv. omša - záver misií
KRÍŽ

Sviatosť pokánia

  • deti - utorok od 15.00
  • ženy - streda od 9.00 do 12.00 a od 15.00
  • muži - štvrtok od 9.00 do 12.00 a od 15.00
  • mládež - piatok od 15.00

Viac na http://www.misieza.sk

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Utorok - sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Nedeľa - 30. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 8:00, 16:30 - detská, 18:30 sv. omša
Utorok - 8:00, 16:30 - detská, 18:30 sv. omša
Streda - 8:00, 16:30 - detská, 18:30 sv. omša
Štvrtok - 8:00, 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 8:00, 18:30 sv. omša
Sobota - 8:00, 18:00 pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci, 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 09:30, 11:00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Michalcova, Přikrylova
Od budúcej nedele - rod. Belešova, Zikešova

Úmysly

Pondelok - † Ján
Utorok - † Mária, † Tomáš, † Štefánia
Streda - na úmysel
Štvrtok - za Božiu pomoc pre dcéru Annu a dary Ducha Svätého
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc pre Vendelína
Sobota - † Cyril, † Štefánia, † Ján
Nedeľa - 8:00 † Štefan / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Zbierka na výstavbu kostola bola 825 Euro.

Informačné stretnutie ohľadom púte do Ríma bude 24. októbra o 17:00 v priestoroch N3. Kto má záujem isť spoločnou autobusovou dopravou na letisko a po príchode na Slovensko z letiska späť do Žiliny, môže využiť túto možnosť. Cena dopravy je 20 Euro.

12. novembra Vás pozývame na Katarínsku zábavu, ktorá bude v Dome kultúry v Závodí, bude to možnosť stretnúť sa, zabaviť, zatancovať si. Cena je 15 Euro. V cene je zahrnutý prípitok, večera, káva, hudba. Prihlásiť sa môžete v priebehu tohoto týždňa do budúcej nedele po sv. omšiach v kaplnke, alebo u rodiny Tumovej.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.