Novinky - oznamy

30. nedeľa v období cez rok "A" (23.10.2011)

Program dnešnej nedele

15:00 - záverečná sv. omša na konci žilinských misií v kostole Sedembolestnej panny Márie na Vlčincoch
19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Piatok - sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Nedeľa - 31. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv.omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Belešova, Zikešova
Od budúcej nedele - rod. Gašpierikova

Úmysly

Pondelok - † Eva
Utorok - † Anna, † Pavol
Streda - na úmysel
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc pre Renátu a Petra
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc pre Renátu a Petra
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc pre Renátu a Petra
Nedeľa - 8:00 † Peter, † Alžbeta, † Štefan / 9:30 za našu farnosť / 11:00 † Ján, † Mária

Rôzne

Po misiách v jednotlivých žilinských farnostiach budú pomisijné stretnutia pre osobný rast vo viere. Kto má záujem navštevovať tieto stretnutia v našej farnosti, môže sa prihlásiť, vzadu na stolíku je zapisovací hárok.
Na úvodnom stretnutí (po misiách) vám podrobnejšie vysvetlíme program stretnutí, vykonáme rozdelenie do malých skupiniek a predstavíme animátorov jednotlivých skupiniek. Úvodné stretnutie pod vedením pána farára bude spojené udelením misie skupinkám a s požehnaním 9. novembra (streda) o 19:00 v kaplnke.

Erko stretko pre deti bude v piatok 28.10. o 16:00 v Hájovni.

Informačné stretnutie ohľadom púte do Ríma bude 24. októbra o 17:00 v priestoroch N3. Kto má záujem isť spoločnou autobusovou dopravou na letisko a po príchode na Slovensko z letiska späť do Žiliny, môže využiť túto možnosť. Cena dopravy je 20 Euro.

V pondelok po sv. omši o 19:00 v kaplnke bude stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí.

12. novembra Vás pozývame na Katarínsku zábavu, ktorá bude v Dome kultúry v Závodí, bude to možnosť stretnúť sa, zabaviť, zatancovať si. Cena je 15 Euro. V cene je zahrnutý prípitok, večera, káva, hudba. Prihlásiť sa môžete v priebehu tohoto týždňa do budúcej nedele po sv. omšiach v kaplnke, alebo u rodiny Tumovej.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Chcel by som sa poďakovať všetkým za pomoc pri organizácii misií. Spevákom, organistom, ale aj šikovným gazdinkám.