Novinky - oznamy

31. nedeľa v období cez rok "A" (30.10.2011)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - Všetkých svätých, slávnosť- cirkevne prikázaný sviatok
Streda - Spomienka na všetkých verných zosnulých
Piatok - sv. Karola Boromejského, spomienka, zároveň 1. piatok v mesiaci november
Nedeľa - 32. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 16:30 sviatosť zmierania, 18:00 sv. omša
Utorok - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša, po sv. omši bude pobožnosť pri kríži
Streda - 17:00, 18: 30 sv. omša
Štvrtok - 17:00 sviatosť zmierania, 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18: 00 sv. omša - mládežnícka, pozývame birmovancov - druhý ročník prípravy
Sobota - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Gašpierikova
Od budúcej nedele - rod. Konštiakova, Raškova

Úmysly

Pondelok - † Ladislav
Utorok - 8:00 úmysel, 09:30 na úmysel, 11:00 za našu farnosť
Streda - 17:00 na úmysel, 18:30 za zosnulých
Štvrtok - na úmysel
Piatok - na úmysel
Sobota - † Karol
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 za Božiu pomoc pre rodinu / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a chorých ľudí na sídlisku.

Erko stretnutie detí bude v piatok o 16:00 hod. v Hájovni.

Po misiách v jednotlivých žilinských farnostiach budú pomisijné stretnutia pre osobný rast vo viere. Kto má záujem navštevovať tieto stretnutia v našej farnosti, môže sa prihlásiť, vzadu na stolíku je zapisovací hárok.
Na úvodnom stretnutí (po misiách) vám podrobnejšie vysvetlíme program stretnutí, vykonáme rozdelenie do malých skupiniek a predstavíme animátorov jednotlivých skupiniek. Úvodné stretnutie pod vedením pána farára bude spojené udelením misie skupinkám a s požehnaním 9. novembra (streda) o 19:00 v kaplnke.

Na slávnosť Všetkých svätých a Spomienku všetkých verných zosnulých môžme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť len dušiam v očistci.

Podmienky odpustkov:

  • návšteva kostola
  • sv. spoveď
  • sv. prijímanie
  • modlitba za sv. Otca
  • modlitba Pána a vyznanie viery
  • potom možno získať úplné odpustky pri návšteve cintorína od 1. do 8. novembra, treba však splniť predchádzajúce podmienky.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.