Novinky - oznamy

32. nedeľa v období cez rok "A" (6.11.2011)

Program dnešnej nedele

17:00 - adorácia s eucharistickým požehnaním
18:00 - modlitba posv. ruženca
19:00 - stretnutie farskej rady v kaplnke

Liturgický kalendár

Streda - Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Štvrtok - sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok - sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Nedeľa - 33. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša, pozývame birmovancov 1. ročník prípravy
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18: 00 sv. omša - mládežnícka, pozývame birmovancov druhý ročník prípravy
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Konštiakova, Raškova
Od budúcej nedele - rod. Pupišova, Kondelova

Úmysly

Pondelok - † Emil, † Žofia
Utorok - na úmysel
Streda - na úmysel
Štvrtok - za Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého pre Dušana a Katarínu
Piatok - † Ján
Sobota - † Ladislav, † súrodenci, † rodičia
Nedeľa - 8:00 † Jozef, † Katarína, † Milan / 9:30 za Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého pre Máriu/ 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Vo štvrtok sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinského dekanátu. Rekolekcia začne sv. omšou o 9:30 v kostole sv.Barbory vo farnosti Žilina-mesto.

Po misiách v jednotlivých žilinských farnostiach budú pomisijné stretnutia pre osobný rast vo viere. Úvodné stretnutie v našej farnosti pod vedením pána farára bude spojené udelením misie skupinkám a s požehnaním 9. novembra (streda) o 19:00 v kaplnke.

Katarínska zábava bude 19. novembra v Dome kultúry v Závodí. Lístky si môžete zakúpiť v sakristii.

Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý bude 11. novembra 2011 (v piatok) od 13:00 do 15:00 hod. Návštevníci sa môžu oboznámiť so vzdelávacím a duchovným programom školy, zúčastniť sa rôznych prezentácií. Bližšie informácie sú na plagáte.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.