Novinky - oznamy

33. nedeľa v období cez rok "A" (13.11.2011)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Štvrtok - sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Nedeľa - 34. nedeľa v období cez rok - nedeľa Krista Kráľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša, pozývame birmovancov 1. ročník prípravy
Utorok - 18:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18: 00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša, po sv. omši o 11:00 hod. bude modlitba na Slávnosť Krista Kráľa a krátka adorácia, pri ktorej za obvyklých podmienok možno získať plnomocné odpustky.

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Pupišova, Kondelova
Od budúcej nedele - rod. Lutišanova, Čelkova

Úmysly

Pondelok - † Petra, † Magdaléna, † Mária
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Marty
Štvrtok - za Božiu pomoc a zdravie
Piatok - za Božiu pomoc a zdravie pre Romana s rodinou
Sobota - † Eva
Nedeľa - 8:00 † Krištof, † Vladimír

Rôzne

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Odchod autobusu na letisko do Bratislavy bude v utorok 15. novembra o 6:45 Konečná trolejbusu Žilina-Hájik a 7:00 z autobusovej stanice pred Jednotou.

27. novembra o 19:00 v kaplnke bude stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie. Je potrebné priniesť vyplnené prihlášky.

Začiatok Katarínskej zábavy bude 19. novembra v sobotu o 19:30 v Dome kultúry v Závodí.

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež vás pozývame už túto stredu 16.11. na kvalitný evanjelizačný program v Dome odborov v Žiline.
Pripravená je hudba, divadlo, výborná projekcia a mnoho životných svedectiev. Zoberte aj svojich priateľov. Začiatok o 18.00. Vstupné zdarma. Informácie su na letáčikoch vzadu v kaplnke na stolíku.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.