Novinky - oznamy

Nedeľa Krista Kráľa "A" (20.11.2011)

Program dnešnej nedele

Dnes po sv. omši o 11:00 hod. bude modlitba na Slávnosť Krista Kráľa a krátka adorácia, pri ktorej za obvyklých podmienok možno získať plnomocné odpustky.

18:00 modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - Obetovanie Panny Márie, spomienka
Utorok - sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Štvrtok - sv. Ondreja Dung- Laka a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Nedeľa - 1. adventná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18: 00 sv. omša- mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Lutišanova, Čelkova
Od budúcej nedele - rod. Kucharovičova , Šimekova

Úmysly

Utorok - † Ondrej, † Štefánia, † Ján
Streda - na úmysel
Štvrtok - za zdravie pre Martu
Piatok - † František, † Albína
Sobota - † Viktor, † Milan
Nedeľa - 8:00 † Milan / 9:30 za Božiu pomoc pre Jána / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Zbierka na výstavbu kostola bola 1125 Euro.

Na budúcu nedeľu si môžete priniesť adventné vence na požehnanie do kaplnky.

26. a 27. novembra sa uskutoční duchovná obnovova pre birmovancov pre 1.a 3. skupinu na Oščadnici, stretnutie bude 26. novembra o 11:30 na železničnej stanici.

27. novembra, na budúcu nedeľu o 19:00, v kaplnke bude stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie. Je potrebné priniesť vyplnené prihlášky.

V piatok 25.11. sa uskutoční akcia Katarínska kvapka krvi - možnosť darovania krvi od 8:00 do 14:00 v priestoroch N3.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach je možnosť prevziať si podielovú knihu a DVD zo SSV.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.