Novinky - oznamy

1. adventná nedeľa (27.11.2011)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Dnes o 19:00, v kaplnke bude stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie. Je potrebné priniesť vyplnené prihlášky.

Liturgický kalendár

Streda - sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Piatok - 1. piatok v mesiaci december
Sobota - sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Nedeľa - 2. adventná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 17:30 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 17:00 sviatosť zmierania, 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia za kňazské a rehoľné povolania
Piatok - 15:30 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša - mládežnícka pozývame birmovancov 2. ročník prípravy
Sobota - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 09:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Kucharovičova , Šimekova
Od budúcej nedele - rod. Chodelkova, Grečnárova

Úmysly

Pondelok - za zdravie a Božiu pomoc
Utorok - † Oto
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Milan
Piatok - † Helena
Sobota - † Jana
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V pondelok o 18:30 v kaplnke bude stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí.

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a nadvládných na sídlisku. Bude to aj sviatosť zmierenia k Vianociam. Kto má záujem, môže prihlásiť svojich navládnych príbuzných do štvrtku v 1. decembra k sviatosti zmierenia.

3. a 4. decembra sa uskutoční duchovná obnovova pre birmovancov pre 2. skupinu na Oščadnici, stretnutie bude 3. decembra o 11:30 na železničnej stanici.

Dnes po sv. omšiach je možnosť prevziať si podielová knihu a DVD zo SSV.

Pre deti začína adventná súťaž, ktorá bude vyhodnotená na Štedrý deň. Bližšie informácie budú pri sv. omši o 11:00 v oznamoch.

10. decembra v sobotu, pozývame deti na nácvik vianočných piesní do kaplnky od 9:00.

Od 2.12 do 30.12. v Dome Matice slovenskej v Žiline sa uskutoční výstava Biblia kniha kníh v čase od 10:00 do 18:00, v pondelok až v piatok.

7. decembra Gymnázium sv. Františka z Assisi Vás pozýva na deň otvorených dverí. Bližšie informácie sú na výveske.

Oznamy CVČ Hájovňa:
Teraz prebieha Šifrovacia súťaž v Hájovni pre deti, ktorá končí 5.12.. Vyhodnotenie bude 6.12. o 17:00. Bližšie informácie sú v Hájovni.
Každy piatok sa premieta film o 16:00 pre deti v Hájovni.

CVČ Žirafa otvorilo kreatívne centrum. Bližšie informácie sú na plagáte.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.