Novinky - oznamy

2. adventná nedeľa (4.12.2011)

Program dnešnej nedele

17:00 adorácia, 17:50 záverečné eucharistické požehnanie
18:00 modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Streda - sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok
Nedeľa - 3. adventná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša, pozývame birmovancov - 1.ročník prípravy
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 18:00 sv. omša
Štvrtok - 17:00, 18:30 sv. omša
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka, pozývame birmovancov - 2. ročník prípravy
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Chodelkova, Grečnárova
Od budúcej nedele - rod. Káčerova, Mrázikova

Úmysly

Pondelok - † Žofia, † Emil
Utorok - † Vilma, † Matilda, † Anna
Streda - † Norbert
Štvrtok - 17:00 za rodinu Zachvejovcov, 18:30 za našu farnosť
Piatok - † Jozef
Sobota - † Milan
Nedeľa - 8:00 † Jozef / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Pre deti začína adventná súťaž, ktorá bude vyhodnotená na Štedrý deň. Bližšie informácie budú pri sv. omši o 11:00 v oznamoch.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

10. decembra - v sobotu - pozývame deti na nácvik vianočných piesní do kaplnky od 9:00.

Od 2.12 do 30.12. v Dome Matice slovenskej v Žiline sa uskutoční výstava Biblia kniha kníh v čase od 10:00 do 18:00, v pondelok až v piatok.

9. decembra SOŠ sv. Jozefa, robotníka (u Saleziánov) Vás pozýva na deň otvorených dverí. Bližšie informácie sú na výveske.

Bude sa robiť rozpis upratovania v kaplnke na budúci kalendárny rok. Kto sa chce pridať, nech sa zapíše, uvedie tel. kontakt a adresu. Rozpis je vzadu v kaplnke na stolíku.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.