Novinky - oznamy

3. adventná nedeľa (11.12.2011)

Program dnešnej nedele

18:00 modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - Panny Márie Gaudelupskej, spomienka
Utorok - sv. Lucia, panna a mučenica, spomienka
Streda - sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka
Nedeľa - 4. adventná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 07:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša
Piatok - 18:00 sv. omša
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Káčerova, Mrázikova
Od budúcej nedele - rod. Blažekova, Kopčova, Briestenská, Čarná

Úmysly

Pondelok - † František
Utorok - † Jozef
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Helena
Piatok - † Štefan
Sobota - † rodičia, † starí rodičia
Nedeľa - 8:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Žofiu / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Vyšiel Informačný list žilinských farností s rozpisom spovedania a vianočných bohoslužieb - nájdete v kaplnke, alebo v elektronickej podobe.

Na budúcu sobotu 17. decembra vás pozývame na farský turnaj v ping-pongu v priestoroch ZŠ Hájik. Registrácia na turnaj bude po sv. omšiach v kaplnke do piatku. Začiatok bude v sobotu o 10:00.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 20.12. v utorok v čase dopoludnia od 10:00 do 11:30 a popoludní od 16:00 do 18:30.

Sekcia pre rodinu našej diecézy ponúka zaujímavý tip na vianočný darček pre rodičov. Pripravuje trojdňovú duchovnú obnovu pre rodičov dospelých detí zameranú na medzigeneračné spolužitie, na ktorú je možné zakúpiť darčekový poukaz pre rodičov do 20. decembra za cenu 29 € na osobu a pobyt. Všetky informácie o duchovnej obnove nájdete na stránke www.duchovnydar.sk.
(Bližšie informácie nájdete aj na plagáte vo výveske kostola.)

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Chcel by som sa poďakovať animátorom za pomoc pri realizácii duchovných obnov pre birmovancov.