Novinky - oznamy

4. adventná nedeľa (18.12.2011)

Program dnešnej nedele

18:00 modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Nedeľa - budúca nedeľa - Slávnosť Narodenia Pána

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 19:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša
Sobota - 16:00 sv. omša – detská, 24:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša a 18:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Blažekova, Kopčova, Briestenská, Čarná
Od budúcej nedele - rod. Káčerova, Konušikova, Svrčkova

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie, Dary Ducha Svätého pre Šimona, Ondreja, Michala
Utorok - † Julián, † Zofia
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Mária
Piatok - † Mikuláš, † Jaroslav, † Peter
Sobota - 16:00 † Miroslav / 24:00 na úmysel
Nedeľa - 8:00 † František, † Helena / 9:30 na úmysel

Rôzne

Zbierka na výstavbu kostola bola 1020 Euro.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 20.12. v utorok dopoludnia od 10:00 do 11:30 a popoludní od 16:00 do 18:30.

Dnes bude stretnutie koledníkov o 15:00 v kaplnke.

Kto má záujem, aby ich koledníci navštívili, nech sa zapíše vzadu v kaplnke.

Vianočná výzdoba sa bude robiť vo štvrtok po sv. omši.

Na budúcu nedeľu bude výročná vianočná ofera.

Betlehemské svetlo si môžete prevziať v kaplnke v čase od 8:00 do 10:00 na Štedrý deň.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.