Novinky - oznamy

Slávnosť Narodenia Pána (25.12.2011)

Program dnešnej nedele

18:00 modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Štefana, diakona, prvého mučeníka, sviatok
Utorok - sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
Streda - sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
Piatok - Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
Nedeľa - Nový rok, Slávnosť Bohorodičky Panny Márie

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša, pri sv. omšiach požehnanáme mamy, ktoré čakajú dieťa
Utorok - 18:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša, pri sv. omši bude obnovenie manželských sľubov
Sobota - 17:00 sv. omša - s ďakovnou pobožnosťou, od 23:00 do 23:50 bude adorácia
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša a 18:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Káčerova, Konušikova, Svrčkova
Od budúcej nedele - rod. Zatkalíková, Šošková, Šilhárová, Jančigová

Úmysly

Pondelok - 8:00 † Štefan, 9:30 † Štefan, † Maria, † Rudolf, 11:00 na úmysel
Utorok - † Pavol, † Jozef
Štvrtok- † Mária
Piatok - † rod. Nacmanová, † Repková
Sobota - 17:00 za zdravie v rodine
Nedeľa - 8:00 na úmysel

Rôzne

Koledníci Dobrej noviny budú chodiť 26. a 27. decembra v čase, v akom ste sa nahlásili. Týmto spôsobom môžete podporiť deti v chudobných krajinách.

Kto má záujem, aby im kňaz požehnal byt, môže sa nahlásiť do 8. januára 2012 v sakristii po sv. omšiach.

Na budúcu sobotu bude silvestrovský výstup na Malý Manín, zraz bude o 6:40 na železničnej stanici. Trolejbus z Hájika ide o 6:20.

Dnes bude výročná vianočná ofera.

V pondelok 26.12.2011 o 17:00 sa uskutoční v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch tradičný vianočný koncert „V Slovenskom Betleheme“, ktorý bude naživo vysielať Slovenská televízia a rozhlas.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.