Novinky - oznamy

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie (1.1.2012)

Program dnešnej nedele

 

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok - Najsvätejšie meno Ježiš, spomienka
Piatok - Zjavenie Pána, slávnosť, zároveň 1. piatok v mesiaci január
Nedeľa - Nedeľa Krstu Krista Pána

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša, pri sv.omšiach budeme požehnávať vodu a kriedu
Sobota - 18:00 sv. omša, po sv.omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - pri sv. omši bude spievať spevokol Chor cordis Jesu

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Zatkalíková, Šošková, Šilhárová, Jančigová
Od budúcej nedele - rod. Michalkova, Zuskáčova

Úmysly

Pondelok - za oslobodenia závislosti na alkohole pre Justína
Utorok - † Ľudovít, † Kristína
Streda - za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Dušana
Štvrtok - † Helena
Piatok - 8:00 † Štefan, 9:30 na úmysel, 11:00 za našu farnosť
Sobota - † Jozef
Nedeľa - 8:00 † Vladimír, † Krištof / 9:30 na úmysel ú 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Vo štvrtok dopoludnia budem spovedať chorých a starších.

Kto má záujem, aby im kňaz požehnal byt, môže sa nahlásiť do 8. januára 2012 v sakristii po sv. omšiach.

7. januára v sobotu bude o 17:15 krstná náuka v kaplnke.

3., 4., 5. januára bude otvorená klubovňa Hájovňa pre deti v čase od 10:do 17:00.

Dnes bude výročná novoročná ofera.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Chcel by som sa poďakovať animátorom, deťom, koledníkom za uskutočnenie koledovania Dobrá novina, vyzbieralo sa 300 Euro.