Novinky - oznamy

Nedeľa krstu Krista Pána (8.1.2012)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Nedeľa - budúca nedeľa bude 2. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín, pozývame birmovancov prvákov
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka, pozývame birmovancov druhákov
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Michalkova, Zuskáčova
Od budúcej nedele - rod. Kágerova, Mičianova

Úmysly

Pondelok - † Anna
Utorok - na úmysel
Streda - na úmysel
Štvrtok - za Božiu pomoc pre Martina a Moniku
Piatok - za Božiu pomoc pre Martina a Moniku
Sobota - za Božiu pomoc pre Martina
Nedeľa - 8:00 † Mária / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Farnosť Žilina–mesto a Žilina–Hájik pripravujú Fašiangový ples 17.2.2012 v Hoteli Slovakia. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii farského kostola, na farskom úrade Žilina–mesto, alebo v sakristii kaplnky Žilina–Hájik.

Vo štvrtok 11.1. sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinského dekanátu v kostole Obrátenia sv. Pavla - v sirotári. Rekolekcia začne sv. omšou o 9:30.

Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Žiline oznamuje, že zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2012/2013 bude v dňoch 16. a 17. januára 2012 (v pondelok a v utorok) od 14:00 do 17:00 hod. v budove školy Na Závaží 2.
V dňoch 11. a 12. januára 2012 bude možnosť si pozrieť otvorené hodiny v prvom a druhom ročníku od 8:00 do 9:40 hod. Predpokladom na zapísanie dieťaťa je písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.
Škola má vypracovaný Školský vzdelávací program „Rastieme spolu...“ s rozšíreným vyučovaním náboženstva a cudzích jazykov, od prvého ročníka anglický jazyk a od šiesteho ročníka jazyk nemecký.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Všetkým, ktorí pomáhali pri vianočnej výzdobe a ktorí obohatili vianočnú liturgiu spevom a hrou.